Dak- en thuislozen

Dak- en thuisloosheid is een groot en complex probleem. Ook ons land worstelt er mee.

Onze hoofdstad telt dubbel zo veel daklozen op tien jaar tijd. Maar ook in landelijke gemeenten zijn er heel wat dak- en thuislozen. Lang niet iedereen slaapt op straat of in de nachtopvang. Sofaslapers, vooral jongeren, logeren tijdelijk bij vrienden of familie.

Finland koos resoluut voor een nieuwe methodiek tegen dakloosheid: Housing First. En met succes.

Grasduin in dit dossier tussen alle bijdragen die Sociaal.Net publiceerde over dak- en thuisloosheid.