Disclaimer

Sociaal.Net is een initiatief van ‘ALERT voor sociaal werk en politiek’ (Pluralistisch Overleg Welzijnswerk vzw) en ‘Tijdschrift voor Welzijnswerk’ (Verbond van Instellingen voor Welzijnswerk vzw). Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met volgende algemene voorwaarden.

Gebruik van de website

Sociaal.Net streeft ernaar dat alle informatie op de website zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Als informatie op Sociaal.Net hieraan niet beantwoordt, dan meld je dit via info@sociaal.net. We doen al het mogelijke om onjuistheden zo snel mogelijk recht te zetten.

Sociaal.Net spant zich in om onderbrekingen van technische aard zoveel mogelijk te voorkomen, maar kan niet garanderen dat de website of andere informatiekanalen volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. Je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

Sociaal.Net kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Hyperlinks en verwijzingen

Sociaal.Net bevat hyperlinks naar websites van andere organisaties en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Dit betekent niet noodzakelijk dat Sociaal.Net deze websites aanbeveelt of met de inhoud akkoord gaat. Sociaal.Net beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Bescherming van persoonsgegevens

Sociaal.Net hecht belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.

Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven, worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Sociaal.Net kan deze gegevens wel gebruiken en verwerken in het kader van de eigen werking.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

Cookies

Sociaal.Net maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

Reageren?

Lezers die een reactie willen plaatsen, respecteren de geldende wetgeving. Het is verboden gegevens te verzenden die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en/of de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privéleven van de gebruikers of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie. Wie reageert, respecteert de intellectuele rechten, zoals auteursrechten van derden of van Sociaal.Net.

Reacties zijn beknopt, maximaal 1000 tekens. Ze zijn bedoeld ter ondersteuning of weerlegging van de gepubliceerde bijdrage, niet om louter de eigen werking in beeld te brengen. Meer uitgebreide reacties kunnen voorgelegd worden ter publicatie in de rubriek ‘Opinie’.

Wie reageert geeft zijn naam en achternaam op. Anonieme reacties worden niet weerhouden.

Sociaal.Net behoudt zich het recht voor om berichten niet te publiceren die onvoldoende aansluiten bij het onderwerp, een gedachtegang weergeven die niet te volgen is of ingaan tegen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Sociaal.Net is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reacties, noch voor de inhoud van andere sites die eventueel via een hyperlink aan de reactie verbonden zijn.

Auteursrecht

Redactionele bijdragen binden enkel de auteurs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Sociaal.Net geeft de bezoeker van deze site de toelating om bijdragen te kopiëren, af te drukken en te gebruiken voor persoonlijk gebruik of informatieve doeleinden. Bijdragen kan je delen via sociale media met bronvermelding, met uitsluiting van elke vorm van commercialisatie of exploitatie onder derden.

De verantwoordelijkheid en auteursrechten voor de artikels en de foto’s berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.

Gepubliceerde foto’s, beelden, video’s maken onverbrekelijk deel uit van de bijdragen waarbij ze gepubliceerd zijn. Reproductie of gebruik van deze beelden buiten deze context is niet toegelaten.