Ludo Serrien

Ludo Serrien was directeur van Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en tot 31 maart 2019 medewerker van SAM, Steunpunt Mens en Samenleving. Hij is vrijwillig redacteur van Sociaal.Net.