Ludo Serrien

Ludo Serrien is verbonden aan SAM, steunpunt Mens en Samenleving. Hij is ook redactielid van Sociaal.Net.