Spraakmakers

Sociaal.Net en SAM, steunpunt Mens en Samenleving nodigen sinds 2020 spraakmakers uit over prangende maatschappelijke thema’s. Kwamen onder meer al aan bod: klimaat en sociale ongelijkheid, migratie, ervaringskennis, dekolonisatie, populisme en vermaatschappelijking.