Personeelstekort in zorg en welzijn

Kinderopvang, ziekenhuizen, woonzorgcentra, jeugdhulp, OCMW’s en voorzieningen voor mensen met een beperking. Ze kreunen allemaal onder een ernstig personeelstekort. 

Het is een vicieuze cirkel. De instroom van jonge krachten kan niet op tegen de uitval van medewerkers door ziekte, burn-out of een vlucht naar elders. Bovendien gaan er binnen dit en vijf jaar een pak medewerkers met pensioen. Het zet de wereld van zorg en welzijn onder grote druk. 

Sociaal.Net publiceert al een tijdje over deze crisis. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor de analyse en de gevolgen van dit prangend tekort aan medewerkers. We kijken ook naar mogelijke oplossingen. Dit dossier verzamelt alle artikels die hierover tot nu toe verschenen.