Peter Dierinck

Peter Dierinck

Peter Dierinck is medewerker van het Steunpunt Geestelijke Gezondheid en psycholoog in het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Hij werkt momenteel binnen een pilootproject ‘Kwartiermaken’ dat steun krijgt van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Peter Dierinck bundelde zijn ervaringen en ideeën over herstel, kwartiermaken en vermaatschappelijking in het boek ‘Hoopverlenen’. Over dit boek en zijn werk werd hij geïnterviewd door Sociaal.Net.