Peter Dierinck

Peter Dierinck

Peter Dierinck is medewerker van vzw Psyche en psycholoog in het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Hij werkt momenteel binnen een pilootproject ‘Kwartiermaken’ dat steun krijgt van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Peter Dierinck bundelde zijn ervaringen en ideeën over herstel, kwartiermaken en vermaatschappelijking in de boeken ‘Hoopverlenen’ en ‘Handboek Kwartiermaken‘. Over kwartiermaken werd Peter in 2017 geïnterviewd door Sociaal.Net.