Michelle Ginée

Michelle Ginée

Michelle Ginée is maatschappelijk werker bij een OCMW, single zonder kinderen en gaat door het leven met een brede glimlach, tenzij ze boos is. Over haar belangrijke en boeiende job communiceert Michelle als @mamiracoli op Twitter, en vanaf nu ook als vaste columniste op Sociaal.Net.

“Met mijn columns wil ik niet alleen mijn werk, maar ook de verhalen van cliënten tastbaarder maken. Ik wil studenten prikkelen zodat ze later voor het OCMW kiezen als werkgever. Ik hoop bij OCMW-werkers jobfierheid aan te wakkeren, en ik hoop dat politici deze columns zien als reikende hand. OCMW-werkers zijn immers de voelsprieten van de samenleving.”