Column

‘Overheidsbeleid is vaak een knap staaltje van de middenklasse voor de middenklasse’

Michelle Ginée

Michelle Ginée

Michelle Ginée is maatschappelijk werker bij SAAMO Gent, single zonder kinderen en gaat door het leven met een brede glimlach, tenzij ze boos is.

© ID / Tessa Kraan

Weg bij OCMW

Een kleine zeven jaar werkte ik als maatschappelijk werker bij een grootstedelijk OCMW. Eind 2023 verliet ik de overheid en ging ik aan de slag als opbouwwerker bij SAAMO. Doel? Ik wil bij de komende verkiezingen de stem van mensen die ik bij het OCMW begeleidde luider laten klinken.

‘Ik wil de stem van mensen die ik bij het OCMW begeleidde luider laten klinken.’

Dat er zeer weinig geluisterd wordt naar mensen die leven in maatschappelijk kwetsbare posities was me bij het OCMW al heel erg duidelijk.

Ik krijg het bijvoorbeeld niet uitgelegd waarom we mensen die niet kunnen werken (wegens psychische of fysieke problemen, vaak een combinatie) een uitkering geven die lager ligt dan de armoedegrens. Anders gezegd: we dwingen mensen te leven in armoede. Dat is toch geen slim beleid?

Slim beleid?

Ik kan me ook mateloos opboeien over ander zogenaamd slim beleid dat in de praktijk uitdraait op minder bushaltes, minder buslijnen en minder bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Aan wie niet afhankelijk is van De Lijn wordt zo’n beleid verkocht als efficiëntie: op die manier vermijden we ‘lege’ bussen en zullen heel wat reizigers sneller van vertrek- tot eindpunt geraken. Maar in realiteit betekent het voor mensen zonder auto of fiets (ja, die bestaan) dat ze voortaan er langer over zullen doen om op hun bestemming te komen. Bij hun VDAB-bemiddelaar, bijvoorbeeld, of bij hun OCMW maatschappelijk werker.

Overheidsbeleid is vaak een knap staaltje van de middenklasse voor de middenklasse. Wie is daar de dupe van denk je?

Digitalisering

Doorgedreven digitalisering is nog zo’n thema. Zelf ben ik blij dat ik veel administratieve rompslomp via de computer kan regelen zodat ik minder beroep moet doen op instanties en diensten die enkel open zijn tijdens mijn eigen werkuren. Maar een kort gesprek met iemand in een kwetsbare positie zette me weer met beide voeten op de grond.

In de digitale wereld houdt men weinig rekening met mensen die niet mee zijn. De digitale kloof bestaat en ze is groter dan je denkt. We steken geld in allerhande flankerende maatregelen zoals digipunten. Maar ik vraag me af of het niet goedkoper zou zijn om naast de digitale dienstverlening ook nog gewone analoge loketten te voorzien?

Ieders Stem Telt

In mijn oude job kon ik moeilijk weg met dit soort bedenkingen. Bij SAAMO kan ik wel mijn ei kwijt. In aanloop naar de lokale verkiezingen van 13 oktober 2024 werk ik in Gent immers mee aan het project ‘Ieders Stem Telt’.

‘Bij SAAMO kan ik mijn ei kwijt.’

Via Ieders Stemt Telt laten we met het Gentse middenveld de stem van mensen in kwetsbare posities luider klinken, leggen we hun noden bloot en overtuigen we hen om bij die lokale verkiezingen een weloverwogen stem uit te brengen. Een kolfje naar mijn hand zeg maar.

Met het middenveld schreven we een prioriteitennota met zestien aanbevelingen en pasklare oplossingen om in onze stad te zorgen dat onrecht wordt aangepakt, dat het stadsbestuur meer rekening houdt met elke Gentenaar.

Sommige van onze eisen zijn vernieuwend of gewaagd, andere dan weer voor de hand liggend. Zo vragen we dat het volgende stadsbestuur erop toeziet dat de communicatie en dienstverlening van de sociale huisvestingsmaatschappij veel klantvriendelijker en transparanter verloopt. Steeds meer sociaal huurders krijgen voor hun verwarming jaarafrekeningen die ver boven het gemiddelde zitten, en niemand kan uitleggen hoe dit komt.

Voor buitenstaanders onbegrijpelijk dat dergelijke eis in een prioriteitennota moet belanden, maar voor ons wellicht een van de enige mogelijkheden om daadwerkelijk iets aan de situatie te doen. Dat de stad bij haar plannen al veel sneller mensen in een kwetsbare leefsituatie moet betrekken is dan ook een andere eis. Enkel zo kunnen uitsluitingsmechanismen op tijd gedetecteerd worden.

Met Ieders Stem Telt proberen we de rangen van het Gentse middenveld te sluiten. Samen klinkt onze stem luider en duidelijker. Of we gehoord worden? We kregen al positieve reacties van Gentse politici en mogen alvast op de koffie bij een aantal politieke fracties. Maar we verwachten nog uitnodigingen.

Politiek wakker schudden

Ik ben zo blij met mijn nieuwe job. Als SAAMO houden we de vinger aan de pols. Terwijl mijn teamcoach en ik aan Ieders Stem Telt werken, zitten mijn collega opbouwwerkers niet stil. Ze zorgen dat mensen in kwetsbare posities hun rechten uitputten. Samen met mensen en gebaseerd op hun ervaringen en getuigenissen kunnen zij loepzuiver vertellen waar het misloopt en wat het beleid beter kan doen.

Andere opbouwwerkers maken wat we prediken gewoon waar. Te weinig woningen voor de opvang van daklozen? Wij zoeken naar oplossingen en maken met de Woonbox tiny houses voor tijdelijke invullingen mogelijk. Zoveel mensen die graag willen werken, maar niet mogen omdat ze niet rendabel genoeg zijn? Wij creëren jobs op maat. Het opbouwwerk is een speeltuin van creatieve oplossingen voor op papier complexe problemen. Zo schudden we aan de boom. En af en toe valt er een wijze beleidskeuze uit die echt rekening houdt met onze mensen. Hoe cool is dat?

Het wordt een zot spannend verkiezingsjaar. We zullen met Ieders Stem Telt alles uit de kast moeten halen om ervoor te zorgen dat mensen in een kwetsbare leefsituatie zich betrokken voelen, naar de stembus gaan en daar een doordachte stem uitbrengen. Het is verrijkend om daar met mijn twee voeten in te staan.

Reacties [6]

 • maddy claes

  Wat Michelle, samen met vele andere organisaties, ontplooit naar aanleiding van de verkiezingen is zeer lovenswaardig. Het aanrijken van oplossingen voor de ingebakken uitsluitingsmechanismen is een grote stap voorwaarts. Bovendien is het aanwakkeren van het politiek bewustzijn van de mensen in moeilijkheden ook een grote stap in de goede richting. Laat het initiatief vooral niet uitdoven na de verkiezingen maar gebruik het om de groep burgers aan de onderkant van de sociale ladder een stem en macht te geven. Faciliteer dus vooral het rechtstreekse contact tussen politieke mandatarissen en mensen in moeilijkheden.
  Als gepensioneerde OCMW-maatschappelijk werker wil ik het hier toch ook nog eens opnemen voor alle OCMW-maatschappelijk werkers. Zij zijn de brugfiguren tussen de politiek, de samenleving en de burgers in moeilijkheden. Zorg ervoor dat ze de tijd krijgen om op een kwaliteitsvolle manier hun belangrijke job uit te oefenen. Sluit ze, samen met hun cliënten, niet uit.

 • Tess Van Deynse

  Ik kom vaak in aanmerking om aan te sluiten bij verenigingen voor kansarmoede. Ik voel me daar niet thuis, omdat de meeste mensen die daar komen me vaak seksueel misbruiken en hun manier van contact zoeken is te claimend zoals niet begrijpen als ik de gsm niet opneem in de winkel, dokter, …. omdat het niet past. Ook het aanbod van activiteiten vind ik vaak te kinderachtig en te gemakkelijk, omdat ik digitaal mijn plan kan trekken. Op knutselactiviteiten op kleuterniveau.

  Ik kan daar vaak ook niet overweg met begeleiders, want zij vinden me vaak te kritisch als ik met ideeën afkom met te veel regels en betutteling in de organisatie, bij veel leden voel ik onveilig omwille van mijn gedrag, …

  Ik zou ook graag willen weten of dat er nog mensen zijn, die omwille van deze redenen onveilig voelen bij dat soort organisaties.

 • Jacques

  Ik ben herkend fod gehandicapte 10punten ,mijn inkomen is te hoog om van iets te kunnen genieten ,nu een half jaar heb ik vh tegemoetkoming en elec scooter en resent zorgbudjet van cm . Wat ik niet begrijp is dat alsmaar meer belastingen moet betalen en dat mijn medische kosten alsmaar stijgen. Heb aanvraag gedaan voor hulp via vaph tot 2x toe en daar word ik zelfs niet herkend als gehandicapte. Terwijl ik incontinentie materiaal moet dragen en amper paar meters kan stappen. In welke wereld leven wij? Moeten mensen eerst dood zijn om geholpen te worden? Tevens ben ik vrijwilliger voor EDC FAN fbook hulp aan gehandicapten omdat de misserie te groot word. Opgesloten en zonder nodigge info kan men hier letterlijk creperen en dan nog. Trieste wereld in dit zo rijk land waar ik mensen met huizen zie rijden. Heel triest

 • Julien Van Geertsom

  ik begrijpvolkomen de redenering van Michèle en dat ze nu beter in haar vel zit.
  Maar het is jammer dat ze het OCMW verlaten heeft, nu blijven we zitten met 9 to5 -figuren en maatschappelijk werksters die geen greintje inlevingsvermogen hebben met hun ‘cliënten ‘.
  Ik was partner vaneen lid van het Bijzonder Comité, dat gaat over het al dan niet toekennen van een leefloon . Wat ik daar allemaal hoorde in de voorbereiding tart alle verbeelding!
  Het speekwoord ‘si tous les dégoutés s’ en vont , ce ne sont que les dégoutants qui restent’is nog steeds een waarheid

 • Inge

  ‘Overheidsbeleid is vaak een knap staaltje van de middenklasse voor de middenklasse’.
  Een zeer treffende vaststelling.
  Het is inderdaad van wezenlijk belang dat mensen in kwetsbare situaties overtuigd en gesteund worden om voor zichzelf op te komen in het kieshokje. Duidelijke informatie over welke politici ook werkelijk opkomen voor mensen in kwetsbare situaties is cruciaal.
  Persoonlijk denk ik dat het bovendien ook cruciaal is dat burgers meer en echte democratie krijgen.
  Met andere woorden dat burgers meer en directe macht om beslissingen te nemen krijgen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door meer en meer Burgerdialogen met bindende besluiten te implementeren in het politieke systeem.

  • Marie-Rose terryn

   Ik kan u uitleggen waarom sociale huurders meer hogere energiekosten hebben. Er wordt nml niks onderhouden in deze won. Ik woonde in nieuwbouw en na 23j. Rook ik gas, ik had al jaren de diagnose van cvs/fybro bleek dus Chronische CO vergiftiging, na plaatsen van nieuwe ketel was het verbruik nog slechts 1/3 .de kenmerken van de meeste sociale woningen=geen onderhoud, minim:minimarkt aan herstellingen. Beergeur,schimmel,vocht, slecht werkende verwarming,warm water boilers, liften. Water overlast in kelders en door kapotte afvoerbuizen. Zelfs verplichte 2jaarlijkse controle wordt niet uitgevoerd. Bij PCR testen gaat iemand mee om te zeggen wat er genoteerd moet worden. Er liggen al jaren miljarden bij Van Diependale, dat is me bevestigd en daar gaat nu een deel van naar de privé huurders. Wij blijven letterlijk in de kou, en kunnen ook nergens terecht met onze klachten/problemen. Die soc verhuurders zijn blijkbaar heel machtig. En mensen die onderweg problemen kregen ??

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.