Verkiezingen 2024

Op zondag 9 juni kiezen we een nieuw Vlaams, Brussels, Federaal en Europees Parlement. Deze verkiezingen zijn niet alleen belangrijk voor elke burger, ze zijn ook bepalend voor iedereen die werkt in zorg en welzijn. 

Deze verkiezingen gaan over het toekomstig sociaal beleid in ons land. De stem die je uitbrengt heeft effect op onze ouderenzorg, de jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg. Hoe kijken politieke partijen naar armoede, inclusie, gelijke kansen? Hebben ze een antwoord op de wooncrisis? En willen ze de wachtlijsten voor mensen met een beperking wegwerken?

Kortom: deze belangrijke verkiezingsthema’s omvatten de corebusiness van Sociaal.Net. Vandaar dit verkiezingsdossier waarin we relevante interviews, opinies en verhalen bundelen over de hete hangijzers van vandaag en hoe sociale professionals daarnaar kijken.