Column

‘Wie zijn stem luid laat weerklinken, kan wegen op het beleid’

Michelle Ginée

Michelle Ginée

Michelle Ginée is maatschappelijk werker bij SAAMO Gent, single zonder kinderen en gaat door het leven met een brede glimlach, tenzij ze boos is.

Ieders Stem Telt

© Famke Vekeman

Kloof tussen burger en politiek

Wat ik nu precies doe bij ‘Ieders Stem Telt’, willen veel mensen graag van me weten.

‘Ik probeer de kloof tussen mensen en de politiek te dichten.’

“Ik probeer de kloof tussen mensen in maatschappelijk kwetsbare posities en de politiek te dichten”, luidt mijn antwoord dan. De afstand tussen zij die het meeste rekenen op goede beleidsbeslissingen en zij die de beslissingen nemen, was immers nog nooit zo groot. Mijn job houdt eigenlijk heel wat meer in, maar in onze huidige samenleving vol snedige TikTok-filmpjes is zo’n erg korte elevatorpitch best effectief.

De Lijn bespaart

Wie op 6 januari ’s ochtends zijn gordijnen opende en vaststelde dat zijn bushalte werd geschrapt, voelt zich niet vertegenwoordigd door de politiek. Het zijn deze mensen die meewarig de schouders ophalen als je hen vraagt of ze nog geloven in de politiek.

Deze anekdote grijp ik niet zomaar uit de lucht. In Gent raakten 700 bewoners van een woontoren in de Scandinaviëstraat sinds de invoering van het nieuwe vervoersplan van De Lijn geïsoleerd. Waar het vroeger vijf minuten kostte om tot aan het treinstation van Dampoort te geraken, zijn mensen nu veertig minuten onderweg.

De Dampoortwijk is voor hen belangrijk. Ze vinden er hun favoriete winkels, huisdokter en vrienden. Toch besliste de vervoersmaatschappij om hun wijk die slechts op anderhalve kilometer van Dampoort ligt er niet meer rechtstreeks mee te verbinden. Voortaan moeten mensen overstappen in het centrum van Gent.

Actie!

Onlangs bezocht ik een groep buurtbewoners van de Scandinaviëstraat op het moment dat ze samen met een van mijn collega’s van SAAMO Gent voorbereidingen troffen voor een actie. Ze hoopten vooral op een dialoog met de politiek.

‘Mama is elke ochtend en avond bijna veertig minuten langer onderweg.’

Terwijl een van de jonge bewoners een bordje schilderde met de eenvoudige boodschap “Geef ons terug een bus naar Dampoort” en een hartje, vroeg ik naar de impact van het wegvallen van de busverbinding.

Ze vertelde me dat haar school op één kilometer van haar thuis ligt. Elke ochtend reed ze met haar mama en kleine zus met de bus twee haltes tot aan de school. Van daaruit reed haar mama verder tot Dampoort, waar ze overstapte op een bus naar haar werk. Nu moeten ze over een drukke steenweg te voet tot aan de school. Vervolgens wandelt haar mama verder naar Dampoort.

Mama is elke ochtend en avond bijna veertig minuten langer onderweg. “De bus gewoon doortrekken tot aan Dampoort, meer is er niet nodig om ons te helpen”, klinkt het.

Misnoegde buurtbewoners

Misnoegde bewoners die een actie beraden: dat zijn momenten die we bij Ieders Stem Telt Gent graag capteren. Want hoe boos mensen ook zijn, het feit dat hun actie in het teken staat van dialoog biedt kansen om de kloof met de politiek te dichten.

‘Voor politici bestaat een probleem pas als ze het met eigen ogen gezien hebben.’

De actie van de bewoners van de Scandinaviëstraat vond intussen plaats. Enkele schepenen en gemeenteraadsleden tekenden present. Binnenkort volgt een gesprek tussen bewoners en de Gentse schepen van Mobiliteit. Het is goed dat politici de uitgestoken hand grijpen. Al was het maar om uit te leggen waarom sommige beslissingen nodig zijn.

Met acties, gesprekken, opiniestukken en getuigenissen brengen we de noden van mensen dichter bij de politiek en politici ook dichter bij mensen. In de korte periode dat ik dit werk doe, heb ik immers geleerd dat voor politici een probleem pas bestaat als ze het met eigen ogen gezien hebben.

Wie zijn stem luid laat weerklinken, kan wegen op het beleid. Dat hebben de boeren ons de laatste weken laten zien. Daarom is het zo belangrijk om mensen die weinig gehoord worden toch het woord te geven. Het is aan ons sociaal werkers om op hun stem een toeter te zetten. We moeten mensen laten vertellen over hun concrete problemen, maar ook over de heldere oplossingen waaraan ze denken.

Want iedereen zijn stem telt. Dat proberen we mensen duidelijk te maken. Politiek zit namelijk overal. Dus niet enkel in het parlement of de gemeenteraad.

Reacties [3]

  • Jacques Hommé

    Politici zijn mensen die hun eigen levenspad kwijt zijn,het niet beseffen. Hoeveel beginnende politici,zaten met zeer goede voornemens,die ze lieten varen,eens ze zich verbonden aan ‘n partij🤔. Ze wisten soms niet beter,hun ouders volgend. Hadden ze dan Deep Democracy gekend,zouden ze NOOIT in een partij stappen,daar dit hun eigen ideologie doodt,ten voordele van de meerderheid in hun partij,terwijl de minderheid toen ze erin stapten,monddood werd gemaakt. Als vrijwilliger weet ik van de vele minderheden,nu gekend. Ik zou niets liever hebben dan allen te ondersteunen, daar ze allen wel eens ‘n minderheid zijn, vandaar mijn keuze voor Deep Democracy. Zodat ieder wordt gehoord,zowel de positieve als de negative stemmers,dit zijn dus ook zij die zich totaal niet in de politiek kunnen vinden,dan maar blanco stemmen, terwijl ook zij een stem hebben. Het nadeel van democratie,zij worden NIET gehoord. ‘t kan anders,lees over Deep Democracy,deel, ‘t zal onze wereld positief veranderen 😉🙂

  • Jacques Hommé

    Mensen zouden moeten weten dat er een alternatief is voor de democratie, ons opgedrongen door politici, die er van zeggen dat het vrijheid is, terwijl dit geenszins het geval is. De oplossing: Deep Democracy, waar iedereen een evenwaardige stem heeft, geen minderheden bestaan, beslissingen altijd door allen wordt genomen, voor allen. Men begint met een beslissing, waar de meesten zich kunnen in vinden. Deze beslissing wordt dan gestemd. Ja-stemmen en nee-stemmen, daar in beiden wijsheid zit. De vraag hierbijbis, wat dient aangepast, verfijnd te worden, zodat de nee-stemmers zich ook kunnen vinden in de uiteindelijke beslissing, zodat allen de beslissing aanvaarden en uitvoeren. Dit gebeurd zonder politici, volksvertegenwoordigers die hun welbevinden verbinden met dat van allen, zo vermeid men gigantische lonen, zoals ministers en parlementariërs zich nu toe-eigenen. Deep Democracy, de oplossing voor de vele, zelf uitgevonden, uitdagingen van de politici van nu.1dr8,maakt m8, maar echt!

  • Sylvain Cuypers

    In de plaats van alleen maar op TV hun gezicht te laten zien en alleen maar commentaar en kritiek te spuien zouden ze die tijd beter besteden om de gewone burger aan het woord te laten. Deze hebben hiertoe weinig of geen kans om hun gedacht uit te drukken. Als je al de moed hebt om aan een politieker een vraag te stellen moet je al veel geluk hebben om een antwoord te krijgen.

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.