Verkiezingen 26 mei 2019

Op zondag 26 mei kiezen we een nieuw Vlaams, Brussels, Federaal en Europees Parlement. Deze verkiezingen zijn belangrijk voor zorg en welzijn. Ze bepalen ook mee het toekomstig sociaal beleid in ons land.

Dat sociaal -en welzijnsbeleid gaat over veel:  ouderenzorg, zorggarantie, persoonsvolgende financiering, armoede, werkbaar werk, opvang van vluchtelingen, preventie, wooncrisis, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, inclusie, onderbescherming, gelijke kansen, sociale zekerheid… 

Kortom: de corebusiness van Sociaal.Net. Vandaar dit verkiezingsdossier waarin we vanuit verschillende invalshoeken belangrijke thema’s belichten.