Persoonsvolgende financiering

Wie zorg en ondersteuning nodig heeft, moet die zelf kunnen organiseren. Persoonsvolgende financiering maakt dat mogelijk.

Vlaanderen rolt het in eerste instantie uit voor personen met een handicap, zowel voor volwassenen als minderjarigen. Er zijn plannen om deze financieringsvorm ook te introduceren in de ouderenzorg en de jeugdhulp.

De komst van persoonsvolgende financiering verloopt niet zonder slag of stoot. Het zet de relaties tussen gebruikers, sociale professionals, voorzieningen en overheid op scherp. Anders gezegd: het zorgt voor beroering, ook op Sociaal.Net.