Jan Steyaert

Jan Steyaert is betrokken bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de masteropleiding sociaal werk van de Universiteit Antwerpen. Hij is redacteur van de Canon Sociaal Werk. Hij is ook redactielid van Sociaal.Net.