Politiserend werken

Politisering is een van de speerpunten van sterk sociaal werk.

De sociaalwerkconferentie formuleerde het zo: “Sociaal werkers zijn democratische professionals die hun stem laten horen, maatschappelijke belemmeringen benoemen, dominante denkpatronen in vraag durven stellen en een eigen positie innemen vanuit de normatieve waarden van het beroep.”

De vraag is nu: hoe moet een sociaal werker en zijn organisatie hiermee concreet aan de slag?

Alle bijdragen over politiserend werken zijn nu gebundeld in dit dossier.