Lokale Verkiezingen 2018

Lokaal beleid is sociaal beleid

Op 14 oktober 2018 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Die bepaalt het lokaal sociaal beleid voor de komende zes jaar.

Dat sociaal beleid gaat over veel:  ouderenzorg, kinderopvang, opvang van dak- en thuislozen, armoede, leefloon, opvang van vluchtelingen, het geïntegreerd breed onthaal…

Sociaal.Net publiceert tot 14 oktober een rist bijdragen die deze lokale verkiezingen vanuit verschillende invalshoeken belicht. 

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen