Lokale Verkiezingen 2018

Lokaal beleid is sociaal beleid

Op 14 oktober 2018 kozen we een nieuwe gemeenteraad. Die bepaalt het lokaal sociaal beleid voor de periode 2018-2024.

Dat sociaal beleid gaat over veel:  ouderenzorg, kinderopvang, opvang van dak- en thuislozen, armoede, leefloon, opvang van vluchtelingen, het geïntegreerd breed onthaal…

Sociaal.Net publiceerde tot 14 oktober 2018 een rist bijdragen die deze lokale verkiezingen vanuit verschillende invalshoeken belichten.