Pascal Debruyne

Pascal Debruyne is doctor in de politieke wetenschappen. Hij is verbonden aan de Denktank Minerva. Hij is voorzitter van Samenlevingsopbouw Gent vzw en Uit De Marge VZW. Hij is vrijwillige begeleider en ondersteuner voor dakloze gezinnen met kinderen die uit Intra-Europese Migratie komen.