Opinie

Te weinig werkingsmiddelen voor jeugdhulp: ‘De maat is vol’

Mattias Bouckaert

Een directeur uit de jeugdhulp wil het liefst praten over mensen, niet over centen. Toch kruipt hij in de pen over geld. Zijn organisatie wacht al dertien jaar op de indexering van de broodnodige werkingsmiddelen.

jeugdhulp

© Unsplash / Gaelle Marcel

Koken kost geld

Opgroeien-zonder-zorgen kost geld, dat weet elke ouder. Gezonde voeding, een nieuwe winterjas, de voetbalclub, de orthodont, een GSM-abonnement, de schoolrekening…

‘Elke euro die je in jeugdhulp investeert, is een verstandige investering.’

In de jeugdhulp is dat niet anders. Integendeel. Tel er nog therapeutisch materiaal, dienstverplaatsingen naar de jeugdrechtbank, de lik verf voor de kamer van een nieuwe jongere, de verzekeringen, het busje en de herstellingen bij. Een voorziening is niet alleen een leefplek, maar ook een werkplek.

‘Kosten’ is misschien niet het beste woord. Elke euro die je in jeugdhulp investeert, is een verstandige investering. Een studie berekende dat voor elke euro die je investeert in de strijd tegen kinderarmoede, je een rendement hebt tot 500 procent. Waarom snoeien in zo’n succesvol beleggingsproduct?

Toch komen opeenvolgende Vlaamse regeringen al dertien jaar weg met een stille besparing in de jeugdhulp. Ondertussen levert die jaarlijks ruim 20 miljoen op. Voor wie wil besparen-zonder-zorgen valt er dus heel wat te leren uit deze maatregel. Enkele tips op een rij voor politici en beleidsmakers.

Zoek een vage naam

Elke succesvolle besparing begint bij een goede verpakking. Kies voor weinigzeggende, abstracte begrippen waar mensen zich weinig bij kunnen voorstellen. Wat dat betreft is ‘de niet-indexering van de werkingsmiddelen’ een toppertje.

Zeg dus niet: “Dit jaar sluiten we alle leefgroepen in Vlaanderen vanaf 24 september, omdat we 27 procent op de werkingsmiddelen willen besparen.” Ook niet goed: “We voeren een  jaarlijkse jeugdzorgtaks in van 3.271 euro per kind in een leefgroep.” Want in één keer ruim drieduizend euro per jongere afpakken, is te riskant.

Dertien jaar niet indexeren heeft hetzelfde effect en niemand roept. Geniaal!

Viseer een onmondige groep

Zet de snoeischaar in maatregelen voor minder mondige groepen. Wie gaat er lobbyen voor kinderen en jongeren die het moeilijk hebben?

‘Er zal altijd een groep jongeren zijn die residentiële hulp nodig heeft. Die groep groeit.’

De opvoeders en begeleiders zijn volop geëngageerd in leefgroepen en gezinnen. Zij hebben geen tijd voor het organiseren van protest en actie. Bij deze besparing valt er dus weinig of geen weerstand te verwachten.

Geef af en toe een borrelnootje

De volgende tip is niet voor doetjes: zorg af en toe voor een symbolische compensatie.

Overhandig bijvoorbeeld in de Warmste Week voor kijkend en luisterend Vlaanderen een cheque van 300.000 euro. Het indexeren van de werkingsmiddelen had je ruim 20 miljoen euro per jaar gekost. Koopje!

Benoem deze maatregel als herverdeling

Gaat het over waarden en normen, dan zetten Vlamingen eerlijkheid op nummer één. Gebruik deze gevoeligheid voor herverdeling.

‘De niet-indexering is al lang geen tijdelijk ongemak meer.’

Denk aan zinnetjes als “Dankzij deze besparing in de jeugdhulp kunnen andere groepen in de samenleving 5.000 euro korting krijgen op een elektrische wagen (20 miljoen euro). Dat is toch fijn voor de middenklasse.” Of: “Lege brooddozen in de jeugdhulp zijn misschien wel vervelend, maar ze dragen wel bij aan een nieuw en prestigieus Vlaams Culinair Centrum (38 miljoen).” Een cadeautje van de Vlaamse regering aan de stad Antwerpen.

Geen tijdelijk ongemak

Genoeg cynisme? De niet-indexering van onze werkingsmiddelen is al lang geen tijdelijk ongemak meer. Het is een maatregel die alle vormen van jeugdhulp treft, niet alleen de ‘dure’ residentiële hulp.

‘Bij gebrek aan middelen sturen we kinderen terug naar onveilige leefomstandigheden.’

Terecht wordt onder de vlag ‘Vroeg en Nabij’ steeds meer ingezet op preventief werken, op pleegzorg, op kinderen ‘zo thuis mogelijk’ laten opgroeien. Maar ook die werkingen en collega’s hebben werkingsmiddelen nodig. Ze rijden en telefoneren niet gratis. Ook zij zijn slachtoffer van deze niet-indexering.

En ondanks alle inspanningen om vroeg en nabij de juiste hulp te bieden, zal er altijd een groep kinderen en jongeren zijn die residentiële hulp nodig heeft. Die groep groeit. Vijf keer per dag zeggen we in Vlaanderen tegen jongeren in crisis: “Ook al is je vraag dringend, we kunnen geen opvang bieden”. Bij gebrek aan middelen sturen we kinderen terug naar onveilige leefomstandigheden of zwerven ze van de ene tijdelijke opvangplek naar de andere.

De voorbije decennia hebben we spectaculaire stappen gezet in preventieve tandzorg, maar gelukkig zijn er toch nog tandartsen voor abcessen, gebroken tanden en andere vormen van ellende. Dus ja: ook in de jeugdhulp zal er nood blijven aan intensieve vormen van ondersteuning die mankracht en werkingsmiddelen vergen.

Doodjammer

Werken in de jeugdhulp is intens maar prachtig. Je ziet jongeren en gezinnen groeien en je kan daaraan bijdragen. Samen plezier maken. Samen zwoegen om moeilijke dingen toch gezegd te krijgen aan elkaar. Merken dat oprecht spreken en luisteren iets doet bewegen. Samen laveren door allerlei turbulenties.

Het is doodjammer dat de jeugdhulp vooral geassocieerd wordt met wachtlijsten, crisissen en schaarste. En ook deze boze brief versterkt dat beeld misschien. Daarom nog dit: we doen ons werk graag. Het maakt ons rijker, symbolisch toch. We zijn goede plantrekkers, maar op een bepaald moment is de maat vol. Na dertien jaar onze werkingsmiddelen indexeren, is dat te veel gevraagd?

Reacties [14]

 • Johan Boon

  Sire,

  er worden geen staatsmensen meer ‘geboren’
  al wat politici doen, is hun achterban bekoren
  andere visies worden in de ban geslagen
  de hunne gedraaid en gekeerd om te kunnen behagen

  nochtans heeft ons land echte leiders van doen
  door het chronisch gebrek aan slimme keuzes en aan poen
  die zonder verpinken en de toekomst te verminken
  iets doen aan structurele problemen die behoorlijk stinken

  ik stel voor dat we op onze budgettaire reis
  alles wat we hebben, inzetten op jeugdhulp en onderwijs
  dus één minister voor wat daarmee heeft te maken
  en één andere voor de andere – lopende – zaken

 • Els Seynaeve

  we kunnen niet weg uit onze leefgroepen en afdelingen. we hebben geen tractoren, strobalen en mestkarren om kruispunten af te sluiten en havens te blokkeren. We kunnen de treinen en bussen niet doen stoppen of vliegtuigen aan de grond houden. De wetstraat heeft weinig voeling met wat armoede, mentaal lijden, jeugdhulp, psychiatrie écht betekent.
  En we zijn al op straat gekomen, hebben gestaakt, … de witte woede woedt al jaren. Maar de politieke moed ontbreekt en prioriteit ligt elders. De ethiek in de politiek… tja

 • Arnold Schaek

  Sterk onderbouwd artikel.
  Ik heb het wel wat moeilijk als je verwijst naar preventie. In Vlaanderen gaat een 600 miljoen euro nr jeugdhulp en 30 miljoen euro (nog ruim beoordeeld) naar jeugdpreventie. Als er iets al jaren in de vergeethoek zit, is het (de echte) jeugdpreventie. Nu wordt ook al naar 1g1p verwezen als we het over preventie hebben, maar da’s jeugdhulp. Het is wel een terechte bezorgdheid dat residentieel werken op onterecht weinig waardering kan genieten (ondanks het bezielde werk).

 • Sophie Jacobs

  Knap artikel dat de vinger op de wonde legt! Geruisloos worden al jaren budgetten afgeroomd, terwijl wel met veel bravoure nieuwe initiatieven aangekondigd worden. Deze zijn zeker ook waardevol, maar een huis kan niet stabiel staan als de fundering aangetast wordt.

 • Lex Vorsselmans

  Chapeau Mattias! Een manier van creatief verwoorden die ik zelf niet kan bedenken, maar heel erg raak. Zo treurig dat begeleidingsvormen die broodnodig blijven er almaar minder geld voor ontvangen. Liever een zoveelste project subsidiëren, waarvan de impact nog moet worden bewezen. Zo kennen we intussen zoveel dienstensoorten en contextbegeleiding dat zelfs hulpverleners er niet meer wijs uit worden. En in onze organisatie hebben we een nieuwbouw geopend, gesubsidieerd gebouwd (gelukkig kan dat nog!), al veel gemeenschapsgeld gekost dus, maar onze signalen dat we ‘klaar staan’ om meer jongeren in verblijf te begeleiden vallen op koude steen. We kijken uit naar positieve signalen in deze problematiek!

 • Julien Van Geertsom

  De definitie van waanzin, volgens Einstein, : steeds hetzelfde doen en hopen op een verschillend resultaat ! Saneren om tot een gezonde begroting te komen, onzin in het kwadraat. Laten we een voorbeeld nemen aan de U.S.A of Japan, zij hebben een geweldig deficit en toch blijven ze groeien.

 • Cuyt Frank

  Een eerlijk antwoord. Frank

 • Heidi Degerickx

  Sterk artikel! Het ( geruisloos) ontmantelen van structurele zorgsystemen zoals jeugdhulp (en vele anderen) terwijl in de retoriek veel lippendienst bewezen wordt aan kinderrechten/ kinderarmoede. Een terugkerend fenomeen waarbij de bottomline wordt “redt uzelve” ( maar nooit luidop!) Neoliberale beleidsmakers en denkers die echt in een hoekje gedreven worden mbt de mensonwaardige behandeling van kinderen in nood komen niet verder dan blame the victim waarbij ‘de volwassene’ schuldig wordt tav ‘het kind’: de falende ouder, het plots 18 jarige kind dat zich onvoldoende inspant, … En als dat niet volstaat, dan criminaliseren we minderjarige kinderen in nood. Jeugdhulp zal ook blijven dweilen met de kraan open zolang armoede niet structureel bestreden en vermeden wordt. Nog steeds worden kinderen geplaatst als een gevolg van ontberingen omdat ouders in armoede gehouden worden door te lage inkomens in combi met te hoge huur /gebrek aan sociale woningen en onstabiele/ te zware jobs…

 • Hilde Vogels

  Laten we hopen, tegen beter weten in misschien, dat er na de verkiezingen betere tijden aanbreken. Misschien moet je dit artikel erg veel delen zodat mensen bewust worden welke strategieën er gebruikt worden om mensen te misleiden.
  Het is zo schrijnend hoe er steeds meer in de zorg geschrapt wordt.

 • Bart Defraeije

  Krachtig en correct artikel. Onze politici tonen hier terug “de”onwetendheid van wat ze zouden moeten weten en vooral van wat ze moeten doen, maar ….daar is een beetje politieke moed voor nodig en dit ontbreekt !

 • Kris Demeter

  Het is verschrikkelijk dat na zoveel jaar nog altijd hetzelfde moet herhaald worden. Misschien moeten er eens enkele kruispunten bezet worden.

 • Katrien De Koster

  Zelden zoveel nagels op 1 kop gelezen!

 • Els Heirman

  Jammer genoeg helemaal de realiteit… Dankjewel Mattias om dit te nog eens
  onder de aandacht brengen!

 • Vera

  Prachtig verwoord! Er moet (al lang én dringend) iets veranderen. Typisch voor “de politiek” is dat ze aan korte-termijn-denken doet. Wanneer de jeugdperiode niet goed doorlopen wordt, betaal je als volwassene de rekening, vroeg of laat. En dat kost onze maatschappij óók veel geld.
  Het is eigenlijk een schande dat ik in deze reactie ook weer “reken met centen”. Een goede jeugd op zich zou voldoende moeten motiveren.
  Ondertussen: bedankt aan alle jeugdwerkers én aan alle jongeren en hun betrokkenen. Chapeau!

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.