Sociaal werk in de wereld

Wereldwijd zetten sociale professionals en hun organisaties zich elke dag in om de positie van kwetsbare mensen duurzaam te verbeteren. Maar deze kennis en expertise sijpelen zelden door. Al drie jaar richten we daarom onze blik buiten de grenzen van het Vlaamse zorg- en welzijnslandschap.

Helpt noodhulp mensen structureel vooruit? Hoe meet je impact van jeugdwerk? Wat kan een Vlaamse professional opsteken van slachtoffer-daderbemiddeling in Rwanda? Is stage lopen in een weeshuis wel verantwoord? Wat is het belang van transnationaal sociaal werk en globale solidariteit? Hoe zetten professionals in elders in de wereld mensenrechten om in de praktijk?

Dit dossier kwam tot stand in samenwerking met 11.11.11, de koepel van Internationale Solidariteit. De inhoud van de bijdragen bindt enkel de auteurs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.