Column

Laat mensen altijd mens blijven

Zinloze goedheid als basis voor ommekeer

Peter Dierinck

Peter Dierinck

Peter Dierinck is medewerker van vzw Psyche en psycholoog in het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Hij werkt momenteel binnen een pilootproject ‘Kwartiermaken’.

© Unsplash / Mr TT

© Unsplash / Mr TT

Waardigheid

Collega-hulpverleners verwijten me soms dat ik te weinig de werkelijkheid binnenbreng bij patiënten. Volgens hen zijn hoop, dromen en verwachtingen voor patiënten een hinderpaal om hun leven weer realistisch op te nemen. Ik vind dat we blij mogen zijn dat de mensen die we opvolgen nog dromen hebben, na zoveel verschrikkelijke realiteit in hun leven.

‘We moeten blij zijn dat mensen nog dromen hebben.’

Als hulpverlener is het belangrijk om juist vanuit die hoop en dromen te vertrekken. Dit is de drijfveer van de mensen die we begeleiden. Hieruit halen ze hun kracht om verder te doen. Als begeleider ga je mee zoeken naar mogelijkheden om deze dromen waar te maken. Ook omdat dromen er voor zorgen dat mensen hun waardigheid behouden in soms zeer vernederende omstandigheden.

Waardigheid heeft te maken met de manier waarop je jezelf kan presenteren zodat je in de ogen van de ander de moeite waard bent. In die zin is waardigheid de tegenhanger van schaamte.

Vertellen over je dromen en toekomstverwachtingen is een manier om je als mens te tonen. Vertellen toont de waardigheid van de verteller. Ernaar luisteren en ze naar waarde schatten, is het minste wat je als hulpverlener moet doen.Lees ook de vorige column van Peter Dierinck: ‘We meten ons af aan de blik van de ander.

Leven en lot

Naarmate de situatie van iemand hopelozer is en er minder dromen overblijven, wordt dit recht op waardigheid belangrijker. Dit is het hoofdthema in het boek ‘Leven en lot’, een roman van de Rus Vasili Grossman uit 1959.

Grossman beschrijft de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog, die door de daders ‘goed’ genoemd worden omdat het ‘goede’ geplaatst wordt binnen een ideologie. Dit gebeurde zowel bij het nazisme als het communisme. Vanuit naam van de eigen ideologie worden monsterachtige daden als goed bestempeld.

Vasili Grossman stelt tegenover dit goede vanuit een ideologie de goedheid. Het gaat dan over het stellen van een kleine goede daad, die zomaar wordt gesteld omdat de mens die tegenover je zit belangrijk is als individu.

Hij noemt het zinloze goedheid: “Die persoonlijke goedheid van de ene mens tegenover de andere is een goedheid zonder getuigen, onbeduidend en gedachteloos. We zouden het zinloze goedheid kunnen noemen. Goedheid los van het goede in religieuze of maatschappelijke zin. Maar als we er over nadenken, zien we in dat die zinloze persoonlijke toevallige goedheid eeuwig is. Ze strekt zich uit tot alles wat leeft, zelfs tot een muis, of tot een takje dat een plotselinge voorbijganger terugbuigt, zodat het weer moeiteloos en prettig aan de stam vast kan groeien.”Grossman, V. (2008), ‘Leven en lot’, Balans, Amsterdam, p. 412.

Ommekeer

Deze daden van zinloze goedheid zorgen dat de ontvanger die in zeer slechte en soms hopeloze omstandigheden leeft zijn waardigheid als mens hervindt. Soms zijn deze daden een basis voor een ommekeer in het leven. Evengoed zorgen ze soms voor een éénmalig en kort herstel van de waardigheid van de ontvanger.

‘Dit schijnbaar zinloze woord van steun is van groot belang.’

Grossman spreekt in het boek onder meer over een soldaat die een gewonde vijand uit zijn veldfles laat drinken, een oude vrouw die een krijgsgevangene een stuk brood brengt, over een vriendelijk woord van een mens tot een ander mens net voor ze in de gaskamers van de nazi’s verdwijnen. Dit ene schijnbaar zinloze woord van steun is van groot belang omdat de mens daarin terug mens kan worden.

Patiënt als identiteit

Bij mensen met een chronische psychische kwetsbaarheid is de hopeloosheid vaak heel groot. Ze strijden tegen een zwaar traumatisch verleden, ze leven in moeilijke omstandigheden en met een toekomstbeeld dat heel onzeker is.

‘Vaak is de enige overgebleven identiteit die van patiënt.’

Mensen verliezen voor minder hun waardigheid. Vaak is de enige overgebleven identiteit die van ‘patiënt’. Je bent geen familielid meer omdat familie achterwege blijft. Je bent geen vriend meer omdat vrienden achterwege blijven. Je bent geen werknemer meer omdat je invalide bent…

Het patiënt zijn ontneemt iemand de waardigheid die gekoppeld is aan meerdere identiteiten. In die zin is men geen mens meer omdat men niet meer kan wisselen tussen verschillende identiteiten.

Zonder verborgen agenda

Als een hulpverlener zich elke dag opnieuw bewust is van zijn macht tegenover de patiënt, dan kan hij zich daarin bewust als mens positioneren door het stellen van daden van zinloze goedheid.

“Ik wil graag samen met je naar de winkel, ik trakteer je op een koffie, ik help je verhuizen, ik ga voor jou bij je huisbaas klagen, je ziet er goed uit vandaag…” Het zijn allemaal daden van zinloze goedheid. Ze worden gesteld zonder bijbedoelingen, zonder verborgen agenda. Ze zijn gratuit en scheppen bij de ontvanger het beeld van mens en niet langer meer dat van patiënt.

Het stellen van deze daden kan voor de ontvanger het begin zijn van een betere toekomst, maar het is niet de reden waarom ze worden gesteld. Ook zonder zo’n vooruitzicht zijn ze de moeite waard. Want ook een kortdurend of éénmalig herstel van de waardigheid van een mens is belangrijk en zinvol.

Reacties [5]

 • Pipeleers bert

  Mooi! Waardevolle waardigheid dmv aardigheid ❤️

 • Myriam Dhulst

  Heel mooi verwoord hoe iedereen, niet alleen hulpverleners, met kleine dingen, een persoon die ziek is, zijn identiteit als vriend, collega, moeder, zus… in stand kan houden en eventueel terug kan geven.
  Het klopt helemaal dat een persoon die chronisch ziek is, snel herleid wordt tot enkel een “patiënt”. Ik noem hen liever “cliënt”. Dat impliceert een keuze om te willen behandeld te worden.

 • Saskia Oosterlynck

  Zie de mens! Helemaal de filosofie die je meekrijgt in de opleiding Gezinswetenschappen aan het HIG. :-)

 • Inge De Clercq

  Wauw,…, knap verwoord.

 • Thomas Neefs

  het zit vaak in de woorden die we gebruiken hoe er naar de persoon over wie het dan gaat gekeken wordt. Bijv Invalide, mensen op invaliditeit, Als je dat woord eens goed gaat bekijken, ontleden dan kom je op een probleem in deze huidige maatschappij. In-valide = in- betekent zoals bij in-continent, in-competent, in-capabel , het voorvoegsel in- betekent ‘niet’, iets niet kunnen of iets niet zijn. Valide betekent in verschillende talen geldig, geschikt, .. en er is een link met value, valor, valeur – waarde. Als we mensen beschouwen als ongeldig, ongeschikt, … Ongeschikt voor wat ? In deze maatschappij, waarin de economie centraal staat, ben je wat je vaak wat je doet. Neem je niet deel aan de arbeidsmarkt Wie ben je dan, wat doe je dan ? Terwijl mensen zoveel meer zijn dan alleen maar ‘hun werk’. Zinloze goedheid herwaarderen kan een enorme kracht opleveren en mensen opnieuw doen geloven in zichzelf, in anderen. Het zit hem heel vaak in kleine dingen, onder andere in…

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.