Eveline Meylemans

Eveline Meylemans

Eveline Meylemans is jongerenadviseur bij de Vlaamse Jeugdraad en bestuurder van Uit De Marge vzw. Ze doctoreert aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek aan de Universiteit Gent. Voor haar columns put ze ook uit haar ervaringen met de jeugdhulp.

“Ik schrijf al lang. Om dingen van mij af te zetten, maar ook om na te denken. Zo zwart-op-wit kunnen woorden meer duidelijkheid scheppen.  In deze columns deel ik verhalen om ze zichtbaar te maken. Zo worden ze misschien wel be-grijp-baar. Voor mijn schrijven put ik uit mijn studies sociaal werk, mijn engagement als jongerenadviseur en vroegere ervaringen met de jeugdhulp.”