Column

Waren wij dan beter niet geboren?

Eveline Meylemans

Eveline Meylemans

Eveline Meylemans doctoreert aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de UGent, over burgerschap en participatief onderzoek met kinderen. Ze is bestuurder van Uit De Marge vzw en actief bij de Vlaamse Jeugdraad. Voor haar columns put ze ook uit haar ervaringen met de jeugdhulp.

Conner Rousseau

© ID / Maarten De Bouw

Even slikken

“Waren wij dan beter niet geboren?” Als je deze zin uit een tienermond hoort, is het even slikken. Zeker als je zelf tiener bent. Op die leeftijd zat ik in de jeugdhulp. Daar is aan mondige tieners en zorgen over vandaag en morgen geen gebrek.

Een groot deel van de jongeren die ik in de jeugdhulp ontmoette, kwam uit wat vandaag een multiprobleemgezin genoemd wordt. De term verwijst naar de complexe en meervoudige problemen waarmee die gezinnen kampen. Tegelijk geeft het heel goed de onmacht en onzekerheid van hulpverleners weer: Wat moeten we doen? Waar te beginnen?

‘Als je deze zin uit een tienermond hoort, is het even slikken.’

Het is over die gezinnen, en dan vooral de ouders, waarover vandaag in de politiek en media wordt gesproken. Over hen, niet met hen. Het zijn deze ouders die volgens het actuele discours kordaat gestraft moeten worden. Waarbij kinderen het liefst voorkomen en zo nodig weggehaald moeten worden. Het zijn de gezinnen waar ik vandaag aan denk als ik sp.a- voorzitter Conner Rousseau “het recht op kinderen” in vraag hoor stellen.

Ouders gecriminaliseerd

“Waren wij dan beter niet geboren?” Een vraag die logisch lijkt voort te vloeien uit een discours dat ouders criminaliseert en jongeren met een schuldgevoel opzadelt. Maar het is een vraag die niet terecht is – dat wisten mijn mede-tieners ook.

Want daar middenin de aaneenschakeling van onduidelijke dagen zonder toekomstperspectief werd er wel degelijk nagedacht: “Het had allemaal gewoon anders moeten lopen”.

Complex

De zorgen waarmee gezinnen te maken hebben situeren zich op verschillende levensdomeinen. En doorheen de jaren stapelen de problemen zich op. Dat maakt het net zo complex. Dat zien en ervaren ook de kinderen uit die gezinnen.

Omdat ze in te kleine huizen worden grootgebracht met slechte verwarming en schimmel aan de wand. Omdat hun ouders al jaren op de wachtlijst staan voor behandeling van psychische problemen of een verslaving en er nergens plaats is. En als er dan plaats is, dan past hun profiel niet bij de voorziening. Hop, een nieuwe afwijzing, hop, een nieuwe wachtlijst.

‘Het is niet dat mama niet voor mij kan zorgen. Ze kan gewoon geen eten kopen.’

Omdat de ouders vragen hebben in verband met hun zoektocht naar hun job of invaliditeitsuitkering, maar omdat als ze deze vragen niet op het juiste moment, met de juiste formulieren aan de juiste dienst stellen, er geen antwoord komt.

Wachtlijst

En dan worden gezinnen op de wachtlijst voor jeugdhulp geplaatst. Ja, je leest het goed, voor hulpverlening bestaan vandaag lange wachtlijsten. Bovendien is die jeugdhulp overbevraagd en is er vaak geen tijd om echt met de ouders bezig te zijn, of mee na te denken over de fundamentele problemen waar gezinnen mee kampen.

Want achter de verwaarlozing van kinderen ligt die veelheid aan problemen. Het zijn vicieuze en versterkende cirkels die zo ver doorschieten dat de stoppen doorslaan. Een twaalfjarig meisje benoemde dit treffend tijdens een bevraging die ik afnam over armoede: “Het is niet dat mama niet voor mij kan zorgen. Ze kan gewoon geen eten kopen.”

Sociale grondrechten

Vanuit persoonlijk en professioneel standpunt, kan ik kan alleen maar toejuichen dat de voorzitter van een politieke partij een debat op gang wil trekken over de mensonwaardige levensomstandigheden waarin sommige kinderen moeten opgroeien.

Echter: spreken over de situatie van kinderen, kan niet zonder spreken over de situatie van ouders. En spreken over de rechten van kinderen en de rechten van ouders, kan niet zonder spreken over hun sociale grondrechten.

‘Wie spreekt over de situatie van kinderen, kan niet zwijgen over de situatie van ouders.’

Gezinnen zijn niet los te koppelen van hun context, de samenleving, die kansen biedt of ontneemt. Artikel 23 van de grondwet stelt dat “ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden”.

De wet en praktijk staan mijlenver uit elkaar voor sommige gezinnen, dat merkt Rousseau correct op in zijn pleidooi. Dat merken hulpverleners en onderzoekers al jarenlang op, helaas zonder veel politiek gehoor.

Maar moeten we niet beginnen bij het begin en het eerst hebben over de grondrechten van ouders, voor we aan hun morele en fysieke integriteit beginnen te rommelen?

Politieke ballonnetjes

De verantwoordelijkheid voor barre levensomstandigheden enkel doorschuiven naar ouders is een al te gemakkelijke oplossing als je erkent wat er op het niveau van de samenleving allemaal fout gaat.

‘Deze ‘oplossingen’ zijn ethisch laakbaar.’

Voorstellen als gedwongen anticonceptie of een gevangenisstraf zijn onmogelijk een menswaardig antwoord op gezinsproblemen. In welk opzicht helpen ze ouders en kinderen dichter bij elkaar te brengen? Kinderen krijgen mag dan inderdaad geen recht zijn. De oprechte kans om op te groeien in je eigen familie, is dat wel.

Bovendien zijn deze ‘oplossingen’ ethisch laakbaar. Waar begint het en waar eindigt het? Met welke autoriteit zal de overheid bepalen hoe een modelgezin eruitziet? En welke gevangenis- of andere straffen er op welke afwijking van dat model staan? Welk doel dienen deze politieke ballonnetjes?

Wie durft de nek uitsteken voor de grondrechten?

Het werd al heel vaak geschreven: voor complexe problemen bestaan geen eenvoudige oplossingen. Complexe problemen vergen complexe denkoefeningen, weg van spotlights van tv-studio’s en zonder simplistische ja-nee-vragen. Fundamentele vragen verdienen fundamentele antwoorden die, los van politiek getouwtrek samen met ouders, kinderen en en hulpverleners geformuleerd worden.

De hamvraag lijkt vandaag wel “hoe straffen we ouders?”. Wel, ik stel een andere hamvraag voor: welke politicus durft de nek uit te steken voor de grondrechten van ouders en hun kinderen? Want dat is de vraag die me vandaag en toen al als tiener bezighield. Welke politicus durft het ‘spel’ waarheid, durven, maar vooral doen aan?

In plaats van wilde ideeën te lanceren, hoop ik dat politici eindelijk de handen uit de mouwen en de koppen bij elkaar steken. Zodat gezinnen in moeilijkheden niet langer op de wachtlijst van de samenleving blijven staan.

Reacties [14]

 • Arne

  Naar mijn mening worden de uitspraken van Rousseau iets te eenzijdig belicht.
  Wat de vraag ´Waren wij dan beter niet geboren?´ betreft; elk kind heeft recht op een bestaan en dan zeker een menswaardig. De praktijk toont mij, en met mij ons allemaal, dat we dit NIET kunnen realiseren op dit moment. Dus tegen dat kind zeg ik: jij hebt het recht te bestaan en alle kansen te krijgen!
  Wanneer die vraag echter maatschappelijk wordt bekeken dan vind ik dat er wel eens mag gezegd worden dat bepaalde kinderen inderdaad beter niet waren geboren, want dat is die harde realiteit waarin ik dagelijks sta. 3e,4e,5e,…kind op rij in de bijzondere jeugdzorg dan denk ik dat we een volgende soms beter voorkomen.
  Poneer ik dat vrouwen zich dan per definitie moeten laten steriliseren wanneer ik dat standpunt inneem, nooit! En dat doet Rousseau ook niet.
  Maar een kind adopteren, moet via soms harde procedures, eentje op de wereld zetten, kan zomaar. Gewoon door toeval.

 • Agnes Bruneel

  ontroerend mooi geschreven! De rol van een echte moeder, zoals er zoveel zijn, wordt hier in al zijn zwaarte en kwetsbaarheid beschreven. Ja, inderdaad, zonen/dochters kunnen hun moeder verlaten, maar moeders nooit hun zonen/dochters. Zo waar! Hoewel ik helaas ook het omgekeerde gezien heb…… Dank om dit te schrijven.

 • heidi degerickx

  Dat we van socialisten, (neo-)liberalen, realisten … (die zichzelf allemaal ongetwijfeld ook democraten en humanisten noemen) een pleidooi moeten aanhoren dat de deur wagenwijd open zet om de fysieke integriteit van het vrouwenlichaam eens te meer te koloniseren vind ik ronduit #backtothemiddleages.
  Zeker als je weet dat het lichaam van diezelfde kwetsbare vrouwen net omwille van hun struggle for survival (op zoek naar eten, onderdak, veiligheid, …) al zo vaak niet gerespecteerd en ronduit misbruikt wordt. Daar sluiten we allemaal netjes de ogen voor, hoogstens een zucht en een meewarige blik, terwijl we focussen op de redding van de foetus. Verover de Vagina. Bezet de Baarmoeder! Patriarchaal kolonialisme van de 21ste eeuw waarbij mensenrechten vooral weer mannenrechten worden en (gender)gelijkheid en een menswaardig leven voor iedereen een utopie van de 20ste eeuw bleken te zijn.

 • dannie van werde

  Wat ben ik blij dat iemand in de pen is gekropen over dit thema. Graag wil ik opkomen voor artikel 23 uit de grondwet.
  Dank je wel en ik ga het zeker delen…..

 • Patrick Blondé

  Een andere kwestie is dat bij zware mishandeling, kind na kind in hetzelfde gezin, door dezelfde ouder gepleegd, we als maatschappij toch moeten ingrijpen als er geen kentering of probleeminzicht te bespeuren valt. Weet je hoe het voelt om een pasgeboren die afkickt vanuit de pediatrie naar de jeugdhulp te brengen, en je keer op keer moet vaststellen dat het kind onomkeerbare schade heeft opgelopen? Om het in straftermen te noemen, het gaat over veelplegers van mishandeling (ook bij het ongeboren kind), seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Ik zie er soms kind na kind terugkomen, en denk stil bij mezelf, oh neen, toch niet weer zwanger? Ben ik de enige die soms deze reflex maakt?

  Voor mij mag ‘verantwoord ouderschap’ op de politieke agenda komen, al was het maar om de slachtoffers een stem te geven. Het is een gevoelig debat dat we best voeren met beleid, politiek, wetenschap en veldwerkers, met één doel: kinderen beschermen tegen geweld. 3/3

  • Paul Jando

   Moet men dat dan ook doen in de vele situaties waar de hulpverlening onherstelbare schade heeft aangericht aan een kind? Consulent, jeugdrechter, opvoeder … allemaal hebben (veel) meer mislukkingen dan succesverhalen (want anders hadden we deze discussie niet, als jeugdzorg werkte).

   Want dan moeten we eerlijk zijn en die mensen uit hun ambt ontzetten en verbieden van nog ooit met kinderen te werken, omdat ze al zo vaak mislukt zijn.

 • Patrick Blondé

  Vele ouders in armoede hebben meer opvoedingskracht dan Jan modaal waar door verwennerij het symptoom van affectieve afwezige ouders een nog groter probleem is. De essentie voor mij is, dat uithuisplaatsing van kinderen, het laatste is wat we willen als hulpverlener, maar soms moet het zonder twijfel en treuzelen de eerste keuze zijn tot hulp, vanuit kinderrechten perspectief bekeken.

  Het item gezinsplanning is voor alle gezinnen een eigen keuze, en evenwichtsoefening tussen draagkracht en draaglast als ouders. Ik stel vast dat dit thema te weinig aanklampend wordt besproken met ouders die reeds in zeer onmenselijke omstandigheden leven. Is het nu zo fout om wanneer ouders met drie kinderen de minimale kinderrechten niet kunnen realiseren, je hen aanspreekt en bevraagt rond verdere gezinsuitbreiding? Hen informeert naar de wijze van geboorte beperking? Er bestaat toch ook iets als verantwoord ouderschap, vertrekkende vanuit de basisrechten van elk kind en draagkracht van ouders. 2/3

 • Patrick Blondé

  Ouders hebben recht op kinderen, kinderen hebben recht op hun ouders, en ideaal gezien groeien ze het best op in hun eigen gezin. Ik werk sinds 1981 in de praktijk van zeer jonge kinderen zowel in armoede en ook in de jeugdzorg.

  Ouders hebben recht op maximale ondersteuning , krachtgerichtte hulpverlening, uitputting van hun sociale rechten, maar ook deze kennen hun grenzen. Via onze praktijk proberen we elke dag het maatschappelijk stigma dat kwetsbare ouders slechte opvoeders zijn te doorbreken. Om op uw vraag in dezelfde sfeer en straffe taal te antwoorden , inderdaad sommige kinderen worden best niet meer geboren in dit ‘specifieke gezin’.

  Ik huiver een beetje om in een woordenstrijd te belanden, ik ken veel multiproblem gezinnen waar ouders ondanks alle sociale onrechtvaardigheid hun kinderen een warm nest aanbieden. En kinderen indien nodig met externe steun maximale kansen krijgen. 1/3

 • Hulpverlener en ervaringsdeskundige

  De oprechte kans om op te groeien in je eigen familie, is naar mijn aanvoelen iets wat de meeste kinderen en ouders willen. Met een vangnet, steun en hulp voor als het fout gaat. En aan dit laatste is werk aan de winkel. Graag ook meer aandacht voor vormingskansen aan professionals en zeker m.b.t. heel specifieke problematieken zoals vb Coercive control (dwingende controle of intieme terreur).

 • een hulpverlener

  Dit artikel geeft de kracht om samen na te denken, luider te spreken – zoeken naar mogelijkheden die beantwoorden aan de vragen die door gezinnen worden gesteld. Ik lees ook een pleidooi voor aanwezigheid, actief luisteren en ethisch handelen. Dit staat haaks op een tendens van kortdurend en oplossingsgericht werken – als antwoord op een vraag die noch door gezinnen, noch door de hulpverlening wordt gesteld.

 • Sarah El Massaoudi

  Nagels met koppen!!! Bedankt.

  • Lut Vael

   Heel sterk geschreven en heel terecht pleidooi! Benieuwd wie de handschoen opneemt!

 • Marijke Decuypere

  dank je wel voor dit standpunt. Kinderverwaarlozing is inderdaad een complex iets en heeft veel te maken met het feit dat het opvoeden van kinderen bij een groeiend aantal ouders gehypothekeerd wordt door de onwaardige levensomstandigheden waarin ze hun kinderen moeten grootbrengen. Even ontsnappen aan die harde realiteit door te drinken of drugs te nemen hoort daar bij. We hebben dus inderdaad politici nodig die durven inzetten op goede huisvesting, een inkomen dat hoog genoeg is en onderwijs dat aan alle kinderen genoeg kansen biedt. Dat zal niet gerealiseerd worden door het kindergeld anders in te zetten zoals Conner Rousseau voorstelt in zijn boek T.

  • Pascale Lenaerts

   Ik heb Conner zijn boek nog niet gelezen maar ik denk dat ik dit ook beter niet doe, voor ons beider gezondheid. Na de extreem rechtse politiekers beginnen de linksen hetzelfde gedachtegoed te delen en dat maakt mij bang. Wat is hun gemeenschappelijkefactor buiten hun studententijd?

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.