Wouter Wanzeele

Wouter Wanzeele is sociaal werker en forensisch therapeut bij CAW Oost-Vlaanderen (Forensisch Ambulant Begeleidingsteam) en CGG Ahasverus (Psychotherapie-BRUG, GGZ in de Brusselse Gevangenissen).

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen