Wouter Wanzeele

Wouter Wanzeele is sociaal werker en forensisch therapeut bij CAW Oost-Vlaanderen (Forensisch Ambulant Begeleidingsteam) en CGG Ahasverus (Psychotherapie-BRUG, GGZ in de Brusselse Gevangenissen).