Opinie

‘Ik verwacht dat mijn ziekenfonds opkomt voor de zieken’

Ignace Leus

Meermaals per dag vraagt Partena Ziekenfonds mij via radio en tv wat ik verwacht van mijn ziekenfonds. Tijd om een antwoord te formuleren op deze retorische vraag.

© Unsplash / Owen Beard

Geen sauna

Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het mij helpt als ik ziek word. En dan vooral als ik ernstig ziek ben. Door mij een fatsoenlijk inkomen te verzekeren en mijn ziektekosten terug te betalen. Het is dan ook een fonds voor zieken.

Ik verwacht van mijn ziekenfonds dus geen geboortegeschenken, geen cadeau als ik verhuis naar het rustoord, geen tussenkomst in mijn lidgeld van de sport- of bridgeclub en geen terugbetaling van mijn bezoek aan de sauna.

‘Verdedig de zieke mens.’

Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het op het publieke forum resoluut, als een vakbond van zieken, de verdediging opneemt van de zieke mens. Dat mijn ziekenfonds pleit voor een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg, en die mee realiseert met haar ledenbijdragen.

Ik verwacht dat mijn ziekenfonds het niet duldt dat een van haar leden in de problemen komt door een te laag inkomen of te hoge kosten door ziekte.

Sociale tarieven

Ik verwacht dat mijn ziekenfonds met zorgverstrekkers afspreekt dat zij de patiënten verzorgen tegen sociale tarieven. Vervolgens verwacht ik van mijn ziekenfonds dat het controleert of de zorgvertrekkers de afspraken nakomen en dat het sancties oplegt wanneer ze deze niet respecteren.

Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het bewaakt dat alle zorgverstrekkers correct vergoed worden. In het moeilijke dossier van de financiering van de ziekenhuizen, verwacht ik van mijn ziekenfonds dat het de structurele financiering van de ziekenhuizen mee op orde stelt. Zodat ik niet geconfronteerd word met hoge artsensupplementen, bedoeld om via een omweg het ziekenhuis te financieren.

Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het samen met de overheid zorgt dat dure geneesmiddelen, kostelijke ziekenhuisverblijven, langdurige behandeling door zorgverstrekkers terugbetaald of voorgefinancierd worden. Ik verwacht dat het ziekenhuizen, woonzorgcentra, artsen en andere zorgverstrekkers rechtstreeks financiert zonder al te veel administratie voor de zieken.

Vervangingsinkomens boven armoededrempel

Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het goed weet wie van hun leden de meeste kosten heeft door ziekte of handicap. Dat het dit continu monitort om de gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar te houden.

‘Klop veel harder op tafel.’

Ik verwacht dat het veel harder op tafel slaat om de vervanginkomens van zieken en personen met een handicap boven de armoededrempel te tillen.

Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het protesteert tegen het feit dat de tussenkomst via de zorgverzekering sinds 2001 nog nooit werd geïndexeerd, terwijl de zorgpremie wel werd verhoogd van 25 naar 52 euro. Ik verwacht dat het pleit voor een maximumfactuur in de gezinszorg, waar de kosten voor chronische patiënten ondraaglijk hoog zijn.

Indien de overheid dit niet regelt, verwacht ik van mijn ziekenfonds dat het met mijn ledenbijdrage die medeleden helpt die geconfronteerd worden met zeer hoge kosten.

Behoeden tegen zware kosten

Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het de kwaliteit van de woonzorgcentra controleert. Dat het mij informeert over de kwaliteit van de ziekenhuizen. Idem verwacht ik dat mijn ziekenfonds kennis heeft over de waarde en prijssetting van geneesmiddelen.

Ik verwacht dat het mij behoedt tegen de zwaarste kosten en duurste ingrepen. En tegelijk het budget monitort en de zieken met de hoogste kosten en de laagste inkomens prioriteit geeft. In bijzonder verwacht ik dat het de ledenbijdrage gebruikt om de leden te helpen, die het financieel moeilijk hebben.

‘Geef zieken met hoge kosten prioriteit.’

Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het de personen met een beperking, chronisch zieken, zorgbehoevende ouderen en hun familieleden proactief informeert over hun voordelen en rechten. Ik verwacht dat ze automatische rechtentoekenning organiseert, zodat zieken niet zelf op zoektocht moeten gaan.

Ik verwacht dat mijn ziekenfonds het detecteert als het ernstig fout gaat met mijn gezondheid. En dat het mij klantvriendelijk en persoonlijk helpt met mijn zorg, zowel financieel als organisatorisch.

Strijd voor gezonde leden

Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het de onderlinge strijd met andere ziekenfondsen stopzet. Dat mijn ziekenfonds zijn organisatie en vermogen inzet voor de zieke leden die het echt nodig hebben en de gezonde leden bijstaat met advies over een gezonde levensstijl.

Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het structureel opkomt voor een gezonde leef-, werk- en woonomgeving. Ik verwacht dat mijn ziekenfonds niet alleen verzekeraar is, maar ook leden de kans biedt zich als vrijwilliger in te zetten voor de zieken in de buurt.

Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het leden inspraakkansen geeft en via gekozen bestuursleden mede zijn gezondheids- en welzijnsbeleid laat bepalen. Zodat het ziekenfonds echt het ziekenfonds kan zijn voor zijn zieke leden, en het gezondheidsfonds voor allen.

Reacties [10]

 • Herman Van Loon

  Ik ben het hiermede 100 % eens. Graag zag ik een bijkomende rol weggelegd, namelijk “ik verwacht van mijn ziekenfonds dat het een actieve rol speelt in de betere organisatie van de gezondheidszorg en in deze kiest voor een versterking van de eerste lijn.

 • Gaby Jennes

  In de veronderstelling dat dat niet alleen geldt voor Partena maar ook voor de andere ziekenfondsen die dezelfde strijd met elkaar aangaan.

 • Greet

  Volledig akkoord met alle punten.

 • Rita Van Aerde

  Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat ze zelf bij zieke en bejaarde leden langs gaan om vast te stellen in welke omstandigheden die mensen moeten leven en welke pracktische hulp ze nodig hebben en extra budget daarvoor ipv dat die zieke / bejaarde mensen naar hun burootjes moeten. Of is het dan toch enkel maar te doen over 9 to 5 ???

  Voor de rest volledig akkoord met het artikel. Ipv vooruitgang is het vooral achteruitgang.

 • Heidi Degerickx

  Ik verwacht van mijn ziekenfonds dat ze het haar leden actief informeert over de aanvullende TANDVERZEKERING die héél interessant is (120 euro/jaar – 10 euro/maand voor volwassene van 40 jaar) terwijl ze wel de kosten dekt voor bijvb. een tand trekken (90 euro), een gespecialiseerde ontzenuwing (400 euro met microscoop) én een nieuwe stiftand steken (2000 à 2500 euro/tand) …. Tandzorg wordt – nog meer – dé zorg die sociale ongelijkheid in de toekomst nog sterker in beeld zal brengen! Denk dus ook aan een aanvullende tandverzekering mét een sociale correctie voor die mensen met de laagste inkomens (o.a. langdurig zieken).

  Laat die 30 euro/ jaar voor mijn fitnessabonnement (60 euro/maand) maar zo …dat is eerder een lachwekkende aalmoes! Op dat vlak trouwens nog een constructief én selectief voorstel: geef iedereen met een BMI van boven de 30 gedurende 1 of zelfs 2 jaar 50 % korting op fitnessabonnement mét medische begeleiding en voedingsadvies.

 • Magda De Meyer

  heel mooi en juist !

 • Walter Schelstraete

  Ik verwacht dat mijn ziekenfonds hier een duidelijke reactie op brengt hoe moeilijk kan het zijn om datgene te doen waarvoor zoveel mensen zich al zoveel jaren inzetten?

 • Jan Daneels

  Wij verwoorden onze missie en visie nog steeds bevlogen maar waar is onze daadkracht heen die leden/klanten terecht verwachten van hun ziekenfonds

 • Celine

  Wauw ❤️

  • Mark Luyten

   Volle 100% mee eens.

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.