Beste Antwerps OCMW-raadslid

Ik zou wakker liggen van dit jury-advies

De stad Antwerpen vermarkt zijn sociaal beleid. Inloopcentrum voor dak- en thuislozen De Vaart – de eerste tender – wordt op donderdag 29 september door de OCMW-raad toegekend. Gazet Van Antwerpen schreef deze week dat de hotelgroep Corsendonck en multinational G4S-Care het beste rapport kregen. Uitgedeeld door een ‘onafhankelijke’ jury. CAW Antwerpen reageert.

OCMW-raadslid
Luis Alvarez Marra @flickr

Gelekte informatie

Nadat we de vorige dagen in de krant konden lezen dat het voorstel van de firma G4S-care en hotelgroep Corsendonck door een jury gunstiger beoordeeld werd dan ons eigen voorstel, lazen we donderdag in de krant De Morgen de juiste argumentatie van die jury. Gelekte informatie. Formeel weten wij als andere indiener nog van niets.

“Wij zijn geen slechte verliezer.”

Wij vinden het kinderachtig om de ‘slechte verliezer’ uit te hangen. Als anderen betere ondersteuning kunnen bieden dan wij, dan is dat maar zo. Het is in het belang van onze cliënten dat ze de beste ondersteuning krijgen.

Maar in dit dossier rammelt zo veel dat we het aan onze beroepstrots verplicht zijn te reageren. Ook al weten we dat ons dat in andere dossiers (arbeidszorg, medisch zorgteam) waarschijnlijk geen punten oplevert.

Onafhankelijke jury

In de opzet van de tendering werd een onafhankelijke jury voorgesteld. Alleen blijkt nu dat vier van de vijf juryleden ambtenaren zijn van het OCMW. In de huidige bedrijfscultuur van de stad Antwerpen stellen we ons ernstige vragen bij deze ‘onafhankelijke’ beoordeling.

“Hoe onafhankelijk is deze beoordeling?”

We lezen in de krant ook dat ons voorstel te weinig innovatief is. Tja. Ons probleem is: Wij hebben cliënten (diegenen waarvoor wij instaan) en klanten (diegenen die ons betalen).

Onze benadering van cliënten is gebaseerd op de jarenlange expertise van onze medewerkers en methodisch, internationaal onderzoek. Dat heeft steeds voor een grote innovatieve kracht gezorgd. Dat geldt niet alleen voor inloopcentrum De Vaart maar voor alle medewerkers in onze thuislozenzorg.

Die zorg voor dak- en thuislozen is enorm geëvolueerd: van instellingsopvang naar woongerichte oplossingen. Wonen mét ondersteuning en precies daar spelen inloopcentra een cruciale rol.

Afspeelpunten

Je kan inloopcentra ook voor wat anders gebruiken, als ‘afspeelpunten voor overlastverstrekkers’ bijvoorbeeld. In dat geval moeten die afspeelpunten liefst zo vaak mogelijk open zijn. Als onze klanten meer die richting uit willen en dat ‘innovatie’ noemen, dan verliezen wij punten. Wij kunnen niet anders.

Wij verliezen ook punten op het te weinig inzetten op en gebruiken van competenties van bezoekers. Vreemd. Het gaat hier niet over koken want op die verwachting scoort G4S dan weer punten.

Het geheim

Wat ook stoort is de opmerking dat wij te weinig aandacht hebben voor agressie- en veiligheidsbeleid. Wat overigens geen vraag was in de subsidie-oproep.

“Ons geheim? Medewerkers met een boon voor de gasten.”

Als dat wel was geweest, zou ik veel getuigenissen hebben kunnen geven. Ook van politiemensen. Zij staan versteld van hoe het team van De Vaart er in slaagt de toch niet evidente cocktail aan ‘gasten’ door warmte en professionaliteit in een zo goed als agressie-vrije omgeving welkom te heten.

Het geheim? Goed opgeleide en bijgeschoolde personeelsleden met een enorme boon voor de doelgroep en veel ervaring (en dus terecht een loon naar anciënniteit). In het rapport heet dat: een weinig efficiënte en te dure inzet van personeel.

Ik zou als OCMW-raadslid wakker liggen van dit jury-advies.

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen