Dikke Freddy aan de minister van vennootschappen

Geachte heer Van Overtveldt, beste Johan

Johan Van Overtveldt
© ID/ Tim Dirven

U kent mij wellicht niet, daarom zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is De Meester Freddy (in de volksmond: Dikke Freddy). Vanwege diverse malheuren, tegenslagen en gezondheidsperikelen verblijf ik al jaren aan lager wal.

“Het grootste obstakel op mijn traject is mijn schuldenberg.”

Aangezien ik liever aan hoger wal zou verblijven doe ik alle mogelijke moeite om daar te geraken, maar dat lukt me tot nader order niet. Het grootste obstakel op mijn traject is daarbij een schuldenberg van eerste categorie.

Gisteren zat ik in conclaaf met enkele collega’s in café De Pelikaan. Ook bij mijn collega’s is er geen licht aan het einde van de tunnel, tenzij licht van tegenliggers. Ook zij worstelen met schuldenbergen veroorzaakt door meestal dezelfde schuldeisers als bij ondergetekende, zijnde onder anderen: Electrabel, Proximus, Beobank, diverse ziekenhuizen, Van den Borre (u heeft goed gekozen) en Telenet.

Mijn kameraad Jaak-de-Botsauto kwam daarbij tot de opmerkelijke vaststelling dat al onze schuldeisers, zelfs de ziekenhuizen, vennootschappen zijn. Op die manier is bij ons het plan gegroeid om zelf een vennootschap op te richten zodat we als gelijken aan de onderhandelingstafels kunnen zitten. Het is in dat verband dat ik u kom aan te schrijven.

“Wij willen een vennootschap oprichten.”

Onze vennootschap zou bestaan uit ondergetekende, alsmede Jaak-de-Botsauto (Vermeiren Jacobus), Rood Stanneke (De Wit Constant) en Obama de Tweede (Pembélé François-Dieudonné). Wij zitten met een aantal vragen die we u bij dezen willen voorleggen:

  • Denkt u dat we best een BVBA of een NV oprichten?
  • Klopt het dat wij een startpremie voor beginnende ondernemingen kunnen krijgen? En hoe groot is die premie?
  • Is het waar dat onze kosten voor elektriciteit en telefonie met meer dan de helft verminderen indien we een vennootschap worden?
  • Kunt u ons ook eens haarfijn uitleggen hoe het in zijn werk gaat om BTW terug te krijgen?
  • Is het inderdaad zo dat we beroep kunnen doen op geld van wijlen de kolenmijnen en de Ford-fabrieken indien we onze maatschappelijke zetel in Limburg placeren? Of bieden de Maagdeneilanden toch meer voordelen?
  • Kunt u ons effectief garanderen dat we als vennootschap, net zoals bijvoorbeeld Ikea, geen cent belastingen zullen moeten betalen?
  • Hoe lang moet onze vennootschap bestaan vooraleer ze failliet kan gaan en we op die manier voor eeuwig en drie dagen verlost worden van al onze schulden aan Electrabel, Proximus, Beobank, diverse ziekenhuizen, Vandenborre (u heeft goed gekozen) en Telenet?
  • Is het waar dat we na ons faillissement direct een nieuwe vennootschap kunnen oprichten en opnieuw beroep kunnen doen op een startpremie voor beginnende ondernemingen?

Uitkijkend naar uw welwillend antwoord, ten einde mijn toestand en die van mijn collega’s optimaal te kunnen Optimaliseren, verblijf ik met de meeste Hoogachting,

Dikke Freddy

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen