Column

Aan de heer Vande Lanotte, président-fondateur van Johannesburg-in-Zee

Dikke Freddy op zondag

Erik Vlaminck

Erik Vlaminck

Erik Vlaminck is roman- en theaterauteur.

Johan Vande Lanotte

Johan Vande Lanotte

© ID/ Bart Dewaele

Geachte heer Vande Lanotte, beste Johan,Dikke Freddy schrijft op Theater aan Zee in Oostende elke dag een brief. Als vaste plek waar de brieven van Dikke Freddy zes keer per jaar verschijnen, mag Sociaal.Net deze reeks nieuwe brieven publiceren. Een zomerspecial.

Ik heb u vorig jaar laten weten dat de stad Oostende in de Middeleeuwen op een eiland lag en ik heb u het advies gegeven om er terug een eiland van te maken zodat de stad zich zou kunnen afscheuren van Vlaanderen, van België en van Europa. Dat is goed voor uw bevolking. Vraag het maar aan de Engelsen; ze zijn u trouwens lelijk voor geweest wat dat afscheuren betreft.

Gisteren vernam ik in café De Crayon dat het eiland groter was dan Oostende alleen. Middelkerke lag in het midden van dat middeleeuwse eiland en Westende en Oostende waren de uiteinden. Daarom heet Middelkerke Middelkerke, Westende Westende, en Oostende Oostende Een reden te meer om voor het eiland in zijn geheel een nieuwe naam te bedenken. Ik blijf erbij dat Johannesburg-in-Zee de meest geschikte naam voor het op te richten fiscaal paradijs is.

Zo’n Johannesburg-in-Zee heeft trouwens niets dan voordelen. U kunt eigen geld laten drukken: Baarden en Crombeetjes. En van zo gauw het eiland een eiland is, zijn er drie nieuwe zijden waarop à volonté appartementsblokken gebouwd kunnen worden. Bovendien spelen KV Oostende en uw eigen basketbalploeg automatisch elk jaar in de Champions League.

‘Het is een kwestie van Optimaliseren.’

Omdat ik geen antwoord op mijn brief van vorig jaar heb gekregen dacht ik dat u mijn advies naast zich gelegd had. Maar stilaan begin ik te begrijpen dat de plannen gewoon een beetje uitgesteld zijn. Het is gewoon een kwestie van Optimaliseren.

Vooraleer af te scheuren moet eerst het Hotel Thermae Palace aan de Venetiaanse Gaanderijen in zijn oude glorie worden hersteld. In café De Pelikaan heb ik gehoord dat minister-president Geert Bourgeois die kosten op zich gaat nemen. 10 miljoen euro naar het schijnt. Elke Vlaming die belastingen betaalt is morgenvroeg, wanneer hij zijn ogen opendoet, 4 euro armer.

Vooraleer af te scheuren moet eerst een nieuwe Vismijn gebouwd worden.

In De Pelikaan zeggen ze dat de voormalige staatssecretaris van fraude Bart Tommelein die kosten op zich gaat nemen. 17 miljoen euro naar het schijnt. Elke Vlaming die belastingen betaalt is morgen, wanneer hij zijn ogen open doet, 4 + 6,25 = 10,25 euro armer.

‘Elke Vlaming met een elektriciteitsmeter  zal Tommeleintol betalen.’

Vooraleer af te scheuren moeten er ook nog een paar windmoleneilanden worden afgewerkt. Uiteraard blijven die eilanden na de afscheuring binnen de territoriale wateren van Johannesburg-in-Zee liggen zodat in Oostende het licht blijft branden. In De Pelikaan wordt beweerd dat ook daar voormalig staatssecretaris van fraude Bart Tommelein zijn schouders gaat onder zetten. Elke Vlaming die een elektriciteitsmeter heeft zal daarvoor twintig jaar lang Tommeleintol betalen. Twintig jaar lang, elke morgen wanneer hij zijn ogen open doet, 25 eurocent.

Ik wil u graag nog een extra advies meegeven. Waarschijnlijk valt het ook te regelen dat de onderwaterzetting van de polders rond Johannesburg-in-zee door derden betaald kan worden. De firma Essers gaat in Limburg een bos laten verdwijnen om er hun camions te parkeren en zij moeten daarom een ander stuk bezoedelde grond in zijn oorspronkelijke natuurlijke staat herstellen. En wat was de oorspronkelijke staat van die overbemeste polders? Water! De mannen van Natuurpunt kunnen er direct aan beginnen.

In afwachting van het referendum dat de afscheuring van Johannesburg-in-zee democratisch gaat bespoedigen groet ik u met de meeste Hoogachting,

Dikke Freddy

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.