Boek

Spiritualiteit en gezondheid

De vergeten factor

Geert Vandamme

Myriam Steemers-van Winkoop is doctor in de theologie en sinds 1995 werkzaam als pastor binnen de zorg. In haar praktijk ervaart ze dat mensen die met ziekte of beperkingen worden geconfronteerd vaak op méér vertrouwen dan alleen de kennis en het perspectief dat de medische wetenschap kan bieden. Dat ‘méér’, vaak een uiting van spiritualiteit, dat mensen in staat stelt om blijvend te streven naar kwaliteit van leven, bracht haar ertoe om in dit boek op zoek te gaan naar de relatie tussen spiritualiteit en gezondheid. Het boek heeft een ruim doelpubliek: van mensen die loutere interesse hebben in het thema, tot bestuurders uit gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.

In een zestal hoofdstukken gaat de auteur op onderzoek uit, van neurotheologie en ruimere wetenschappelijke inzichten, over de invloed van spirituele activiteiten op de gezondheid in geestelijke zorg en begeleiding, tot de verschillende vormen die een spiritueel gedragen zorgaanbod kan aannemen. Allereerst wordt stilgestaan bij de vraag of spiritualiteit meer is dan alleen een biologisch fenomeen, en of de waarde van spiritualiteit bestaansrecht heeft vanuit de klassieke visie dat alleen wat meetbaar is kan bestaan? Langsheen de aanknopingspunten die er zijn via het neurologische kader en het wetenschappelijke onderzoek exploreert Myriam Steemers-van Winkoop haar zoektocht.

Er is veel aandacht voor spiritualiteit: sinds 2000 zijn er meer dan 6.000 wetenschappelijke studies gepubliceerd over het verband tussen spiritualiteit en gezondheid. De meeste studies tonen een positief verband aan, een vaststelling die nogal vaak wordt herhaald. De auteur werkt de wetenschappelijke bevindingen vanuit een veelheid aan benaderingen verder uit, want ze wil spiritualiteit veel ruimer benaderen dan alleen het hebben van transcendente ervaringen of het voelen van een (Gods)entiteit. Doorheen het ganse boek, dat vlot en aangenaam leest, slaagt de auteur erin aan te tonen dat de mens geen speelbal is van machten en krachten van buitenaf maar evenzeer in staat is om eigen keuzes te maken en via positief denken een helende weg in te slaan.

Op heel wat vlakken bevindt onze maatschappij zich in een overgangsfase: er wordt een ander belang gehecht aan de traditionele geloofswegen waardoor de spirituele zoektocht sterk individueel ingekleurd wordt. Binnen onze meer geïndividualiseerde cultuur en geseculariseerde samenleving, én in tijden van besparingen dreigt spiritualiteit een vergeten factor in de reguliere zorg te worden. Het is in deze context dat de auteur met dit boek een oproep doet het helende verband tussen spiritualiteit en gezondheid onder de aandacht te brengen.

 

Reacties [1]

  • myriam steemers

    Dank voor uw aardige recensie van mijn boek Spiritualiteit en gezondheid. Hartelijke groet,
    Myriam Steemers

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.