Boek

Praktijkboek non-profit crowdfunding

Frank Cuyt

De aandacht voor crowdfunding neemt alsmaar toe, ook in de non-profit. Dirk A. J. Coeckelbergh schreef hierover een praktijkboek. “Een handige gids indien je via crowdfunding de financiering van je organisatie of project hoopt rond te krijgen”, aldus onze recensent.

Financiering door het volk

De kredietcrisis van de jaren 2007-2010 met de daaropvolgende verstrakte reglementering van het bankwezen, de teruglopende subsidiëring in bepaalde non-profitsectoren en de opmars van sociaal ondernemerschap zijn wellicht niet vreemd aan de aandacht voor non-profit crowdfunding. Letterlijk vertaald: de financiering door het volk, door de massa.

‘Het boek is een handige gids.’

De klassieke financieringsmix voor non-profitorganisaties bestaat uit het drieluik overheidssubsidie, banklening en fondsenwerving. Met crowdfunding kunnen zij een vierde weg verkennen.

Tips, tools en checklist

Indien je eraan denkt via crowdfunding de financiering van je organisatie of project rond te krijgen, heb je met het boek van Coeckelbergh een handige gids te pakken.

Na een wat lange aanloop over het fenomeen crowdfunding ontdek je fiches met omschrijvingen en beoordelingen over platformen voor de non-profit. Heel handig zijn de laatste hoofdstukken met tips, tools en een heuse checklist voor jou als starter.

Succes blijft beperkt

Dat vandaag het succes van crowdfunding eerder beperkt is blijkt uit studies. Enkele cijfers maken veel duidelijk. In 2014 werd slechts 4,35 miljoen euro opgehaald voor 319 projecten. Dit bedrag liep in 2017 op tot 25 miljoen euro maar de groei stagneert.

Crowdfunding lijkt over de initiële hype heen te zijn. Het totale budget blijft laag, het aandeel dat naar de non-profit gaat beperkt en is verwaarloosbaar tegenover de lopende bankkredieten in de sector. Slechts 5% van het opgehaalde budget gaat naar maatschappelijke projecten (tegenover 70% naar kmo’s) met een gemiddeld opgehaald bedrag per project van ongeveer 2.000 tot 3.000 euro.

Je kan je afvragen of het sop de kolen waard is. Is een lening bij een bank tegen een huidig tarief van 3 à 4% (of minder) vaak niet de meest aangewezen oplossing?

Kleine projecten

Crowdfunding is vooral geschikt voor kleinere sociale en creatieve projecten die bij de bank niet aan hun trekken komen wegens een te klein bedrag en een te zwakke structuur. Uit de praktijk blijkt dat het vooral start-ups zijn die aandacht krijgen met hun initiatief.

De eerder lage opgehaalde bedragen via platformen voor crowdfunding staan in schril contrast met de miljoenen euro’s die opgehaald worden door de non-profit via schenkingen, legaten en leningen zonder intrest.

Wat maakt dat je project slaagkansen heeft?

Mijn interesse werd vooral gewekt door het vijfde hoofdstuk waarin Coeckelbergh, als een kenner, de faciliterende factoren beschrijft en met cijfers documenteert. Hij stelt zich de vragen: Wat maakt dat je project slaagkansen heeft? Hoe zorg je voor een succesvolle afloop?

Veel is afhankelijk van wie de indiener is. Ook de kwaliteit van het project en de grootte van de beloning (reward based funding) spelen hun rol, net als het gebruikte platform, de site, alleen of samen projecten lanceren…

Wetgeving

Coeckelbergh betreurt dat in ons land de wetgeving eerder belemmerend werkt. Een lage investeringslimiet per persoon per project en een lage bovengrens zijn een rem.

‘België is een achterblijver.’

De wetgever laat de non-profit in de kou, en zou via fiscale aftrekbaarheid meer hefbomen kunnen installeren die crowdfunders kunnen helpen. Op internationaal vlak is België een achterblijver. Ter illustratie: De Belg stopt gemiddeld twee euro per jaar in crowdfunding. In Frankrijk is dat vijf euro, in Nederland dertien en in het Verenigd Koninkrijk zelfs meer dan 100 euro.

Dirk Coeckelbergh is met dit keurig bij Garant uitgegeven boek niet aan zijn proefstuk. Hij stond aan de wieg van de VZW-Aktueel, was bankier en verzekeraar en werkt vandaag als consultant, bestuurder en raadgever voor verenigingen. Zijn grote liefde voor de non-profit is gekend. Zijn kritische analyse van de succesfactoren en zijn beoordeling van de crowdfundingsplatforms actief in ons land stelt je in staat stellen om de juiste keuzes te maken.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.