Boek

Outreachend werken

Basisboek voor werkers in de eerste lijn

Katrijn Van Loock

‘Outreachend werken’ is vlot leesbaar en overzichtelijk opgebouwd. Het is geschreven voor hulpverleners die in hun dagelijks werk (ongevraagd) afstappen op cliënten waarvoor standaardoplossingen vaak niet werken. Het is zeker toepasselijk voor straathoekwerkers. Door het breed aantal items dat belicht wordt, is het ook zinvol voor thuisbegeleiders, medewerkers van maatschappijen voor sociale huisvesting, wijkagenten…

Een sterke visie

De auteurs schetsen outreachend werken vanuit historisch oogpunt en in de huidige tijdsgeest. Ze vertrekken vanuit een sterke visie en pleiten ervoor dat hulpverleners zich niet achter allerlei argumenten verschuilen om niet op cliënten af te gaan. Het boek wil hulpverleners motiveren om van een eerder afwachtende houding te evolueren naar een actieve benadering. Daartoe reiken de auteurs een duidelijk kader aan dat hulpverleners de nodige houvast kan geven om een beleid uit te tekenen. Via casuïstiek en opdrachten wordt de lezer ertoe aangezet om de eigen praktijk onder de loep te nemen en kritisch te bevragen.

‘Men wil hulpverleners motiveren voor een actieve benadering.’

Toch is outreachend werken niet steeds de meest geschikte hulpverleningsvorm. Er wordt ook gekeken naar de doelgroep, de signalen waarvoor men alert moet zijn, onder welke voorwaarden gestart kan worden met outreachend werken, maar ook wanneer outreachend werken stopt of geen geschikte methodiek is. Er wordt weinig aandacht besteed aan de tekorten van de methodiek. Men schetst wel de historische slingerbeweging, waarbij men outreachend werken in de ene periode meer toelaatbaar en geschikt achtte dan in de andere periode.

Concrete handvatten

Voor hulpverleners die aan huis gaan bij cliënten geeft het boek zeer concrete handvatten om situaties in te schatten, contact te leggen, een hulpverlenersrelatie op te bouwen en samen te werken met andere diensten. Er worden ook linken gelegd naar verschillende theoretische invalshoeken, die bruikbaar zijn om aan de slag te gaan.

Ik vermoed dat dit boek zo aantrekkelijk is omdat het gericht is op methodisch werken. Het staat bol van voorbeelden en praktische handvatten, maar biedt ook voldoende achtergrondinformatie en theoretische inzichten. Ook de bijhorende website zorgt voor een praktisch bruikbaar geheel. Het is een aanrader voor (beginnende) maatschappelijk werkers, begeleiders…

De ene cliënt is de andere niet. Er moeten voortdurend afwegingen gemaakt worden die van groot belang zijn voor het verdere verloop van het hulpverleningstraject. Het boek kan hulpverleners ondersteunen in het bewust worden van deze keuzes. Daarnaast is het boek ook erg zinvol voor teams en verantwoordelijken om na te gaan hoe outreachend werken binnen de eigen organisatie georganiseerd en ondersteund wordt.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Outreachend werken

Basisboek voor werkers in de eerste lijn

Lia Van Doorn, Yvonne Van Etten, Mirjam Gademan

Bussum | Uitgeverij Coutinho | 2013 | 239 p | 26 euro