Boek

Mijn ouders gaan uit elkaar. Wat nu?

Veerle Van Assche

Bijna één kind op vijf krijgt in Vlaanderen te maken met echtscheiding. Het boek ‘Mijn ouders gaan uit elkaar. Wat nu?’ kan niet actueler zijn.

Ingrijpend

Voor kinderen is het uit elkaar gaan van ouders altijd een ingrijpende gebeurtenis. Ze moeten op zoek naar een nieuw evenwicht.Wiewauters, C., ‘Kinderen en gezinstransities. Hoe ‘thuis’ komen binnen nieuwe gezinsvormen?’, Sociaal.Net, 10 september 2015.Daarbij is het van belang om in een periode van echtscheiding uitdrukkelijk het perspectief van het kind zichtbaar te maken.

Verschillende factoren zijn beschermend voor de ontwikkeling van kinderen in situaties van echtscheiding. Zo moeten kinderen goed geïnformeerd zijn en het gevoel hebben dat er met hen rekening gehouden wordt. Scheidende ouders moeten hun kinderen voldoende steun blijven bieden en kinderen mogen geen slachtoffer zijn van conflicten over ouderschap.

Veel ouders zijn op zoek om deze intense en moeilijke periode voor hun kind zo goed mogelijk te laten verlopen.

Kindperspectief

Dit boek geeft concreet gestalte aan het perspectief van kinderen. Het is een gids om met kinderen te praten en te werken rond scheiding.

‘Een gids om met kinderen te werken rond scheiding.’

Samen met het kind wordt een verhaal geschreven. Dat start bij het gezin waarin het kind geboren is, gaat verder in op de periode van de scheiding om tot slot de stap te zetten naar een eventueel nieuw gezin.

Doorheen dat verhaal wordt het kind meegenomen door een personage dat vergelijkbare dingen heeft meegemaakt en daarover vertelt. Het personage spreekt het kind rechtstreeks aan waardoor er een element van interactie wordt ingebracht.

In het boek is er aandacht voor wie het kind is, gevoelens die kunnen opduiken, vragen die een kind kan hebben. De klemtoon ligt op de boodschap dat het kind zich niet moet schamen voor die vragen en gevoelens.

Werkboek

Het gaat duidelijk om een werkboek. Beknopte en eenvoudige stukjes informatie worden afgewisseld met opdrachten voor het kind om te tekenen en schrijven.

Dit leidt tot materiaal dat zichtbaar maakt hoe het kind naar zijn situatie kijkt. Dat geeft de ouder aanknopingspunten om in contact te komen met het kind en samen het proces van echtscheiding te doorlopen. De professional kan zijn begeleiding afstemmen op die zaken waar het kind sterk mee bezig is.

Zelf zoeken

Het boek heeft een breed publiek voor ogen. De auteur richt zich op kinderen tussen vier en tien jaar. Maar ook ouders of de begeleiders van het kind kunnen dit boek gebruiken.

‘De beoogde lezersgroep is te breed.’

Die lezersgroep is te breed om altijd goed aan te sluiten bij de verschillende leeftijden van kinderen. Zelf zie ik het boekje daarom eerder als goed uitgewerkte inspiratiebron waarmee jezelf aan de slag kan om te zoeken naar wat kan werken. Ook lijkt het mogelijk om bijvoorbeeld de aard van de opdrachten wat te verbreden, aangezien die vooral opgebouwd zijn rond tekenen en schrijven.

Online leidraad

Bij het boek hoort een online leidraad voor ouders en begeleiders van een kind, met een korte duiding en een aantal gebruiksrichtlijnen. Voor mij is het niet helemaal duidelijk wat de meerwaarde is om deze informatie online te voorzien en niet meteen aanvullend te integreren in het werkboek.

Bovendien mis ik in de online leidraad informatie over een belangrijk thema, namelijk hoe je hier als beide ouders, ondanks de emotioneel moeilijke periode, samen mee aan de slag kan. Zo blijft de vraag hoe je je kind de nodige ruimte kan geven om in de conflictsituatie toch loyaal te mogen zijn aan beide ouders, onbeantwoord.

Ondanks deze lacunes blijft mijn oordeel van deze inspirerende en mooi vormgegeven publicatie positief.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.