Boek

Je kunt weg als je wilt

Van onderlinge vrouwenbescherming naar opvang bij huiselijk geweld in Rotterdam, 1900-2015

Yolanda Switten

Historicus Dik Vuik schetst in dit boek de ontwikkeling van vrouwenbescherming naar opvang bij familiaal geweld in Rotterdam. Hij gebruikt daarvoor onder meer persoonlijke verhalen van medewerkers, directieleden, partnerorganisaties en cliënten. Als lezer krijg je zo een blik op de concrete werking, vroeger en nu, van de vrouwenopvang in deze grote Nederlandse stad.

Familiaal geweld

De historische ontwikkelingen van de vrouwenopvang in Nederland zijn interessant om te lezen maar vanuit de Belgische realiteit niet altijd gemakkelijk te volgen.

‘Ik raakte het overzicht kwijt.’

Er komen veel organisaties aan bod die ik niet kende, er worden ook veel onbekende afkortingen gebruikt. Hetzelfde geldt voor de veelheid aan namen van pioniers, mensen die aan de grondslag lagen van de vrouwenopvang. Als lezer en buitenstaander raakte ik het overzicht kwijt.

Complex

De verschillende ervaringen van mensen, elk met hun eigen mening en visie, geeft wel een beeld weer van de complexiteit van familiaal geweld. Doorheen de verhalen wordt ook duidelijk dat het huidige hulpverleningslandschap maar kan bestaan doordat het is voorafgegaan door een reeks van maatschappelijke tendensen en evoluties.

Het boek heeft niet de intentie om informatie te verstrekken over de werking of weer te geven vanuit welke visie er momenteel gekeken wordt naar familiaal geweld. Het geeft wel een schets van de hoe het thema geweld onder de maatschappelijke aandacht kwam.

Vanuit mijn rol als teamverantwoordelijke van een vluchthuis in Vlaanderen, waar ik vooral bezig ben met visieontwikkeling en implementatie van concepten in de werkpraktijk, zou ik dit boek niet direct kopen of aanraden aan hulpverleners.

Het boek lijkt me er eerder te zijn voor iedereen die een link heeft met de hulpverlening in Rotterdam of meer specifiek met de betrokken stichting Arosa.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Je kunt weg als je wilt

Van onderlinge vrouwenbescherming naar opvang bij huiselijk geweld in Rotterdam, 1900-2015

Dik Vuik

Watermerk | 2015 | 104 p