Boek

Ethische knopen door/hakken in het sociaal werk

Een praktisch denkkader toegepast in de beroepspraktijk

Kristof Desair

Het sociaal werk staat bol van dilemma’s. Dagelijks staan sociaal werkers in hun praktijk bewust of onbewust voor keuzes die invloed hebben op het leven van de personen waarmee ze in contact komen. Hierbij komen waarden en normen aan de orde die niet steeds verenigbaar zijn. Dit boekje focust op het omgaan met die dilemma’s en doet dat op een verdienstelijke manier.

In eerste instantie draagt het boekje bij aan de bewustmaking van sociaal werkers dat zij dagelijks die keuzes maken. In tweede instantie reiken de auteurs een tool aan, “DenK” genoemd, om met die dilemma’s om te gaan, een richtlijn die het nemen van die beslissingen structureert.

De sociaal werker is daardoor minder aan zijn intuïtie of persoonlijk oordeel overgeleverd. Door gestructureerd aan de slag te gaan verdiept onze professionaliteit. We gaan ons denken voldoende breed opentrekken door de veelzijdigheid van het dilemma in kaart te brengen en we gaan dieper over die verschillende zijden nadenken. Met het instrument informeren we ons op een grondiger manier over de relevante aspecten van de besluitvorming en kunnen zo tot beter gefundeerde beslissing komen. Belangrijk daarbij is dat het instrument de besluitvorming ondersteunt en niet overneemt.

Door zijn bondigheid en eenvoudige boodschap is het boekje bovendien zeer toegankelijk. Je moet geen uitvoerig naslagwerk doorworstelen om je besluitvorming inzake dilemma’s te versterken. Het instrument zet ons aan om ook andere bronnen aan te spreken. Het grootste deel van het boekje wordt ingenomen door praktische illustraties aan de hand van casussen. Een toekomstige editie van dit boek zou erbij winnen als de auteurs ook casussen uit de jeugdhulp zouden opnemen.

Het instrument is bruikbaar op individuele basis, maar kan ook ingezet worden in een teamwerking. Ik zou daar zelfs voor pleiten. We weten immers uit onderzoek dat besluitvorming in het sociaal werk het beste is als meerdere koppen zich bij elkaar zetten en laten ondersteunen en informeren door een instrument.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ethische knopen door/hakken in het sociaal werk

Een praktisch denkkader toegepast in de beroepspraktijk

Kris Stas, Agnes Verbruggen en Hilde Vlaeminck

Gent | Academia Press | 2013 | 101 p | 13 euro