Toon Benoot

Toon Benoot is als onderzoeker verbonden aan de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek (UGent). Hij finaliseerde  zijn doctoraatsonderzoek getiteld: ‘Autonomie in Sociaal Werk, een zoektocht naar sociale rechtvaardigheid. De case van persoonsvolgende financiering in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking’.