Sven De Visscher

Sven De Visscher is lector sociaal werk aan de Hogeschool Gent en bestuurder van jeugdwelzijnswerking vzw ’t Leebeekje.