Pieter De Witte

Pieter De Witte is postdoctoraal onderzoeker en docent bij het Centrum voor religie, ethiek en detentie (KU Leuven) en gevangenisaalmoezenier.