Kristien Schoenmaeckers

Kristien Schoenmaeckers

Kristien (33) is mensenwerker en bruggenbouwer die haar hart verloren heeft aan eerstelijnszorg. Collega’s noemen haar wel eens “de lijm die alles doet plakken”. Die titel draagt ze met trots. 

Met drie jonge kinderen waarvan twee met extra noden, is het leven soms erg pittig. Zoeken naar balans was de afgelopen jaren de rode draad. Zingen, muziek luisteren en schrijven helpen daarbij. Schrijfsels over haar ervaring met ouderschap, jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg vind je op Instagram onder de naam ‘traumasensitieflevengeven’. Ook uit het vrijwilligerswerk bij Cachet vzw haalt ze veel energie. “Turning shit into gold”, vindt ze dat. Anderen inspireren en empoweren door haar eigen verhaal te brengen. En vanaf nu doet ze dat ook als columnist bij Sociaal.Net. 

“Van mens tot mens. Zo heb ik het graag!  Voor mij is er zelfs géén andere optie mogelijk. Als zorgverlener met boekenwijsheid tussen de mensen waar ik mee werk, als persoon met doorleefde ervaring in de jeugdhulp, als hulpverlener aan de verpleegpost in de geestelijke gezondheidszorg. Nee, ik ben niet in een hokje te plaatsen. Veelzijdigheid is mijn kracht en mijn kwetsbaarheid. Ik hoop met mijn columns mensen te raken, te zorgen voor een nieuwe blik. Mijn ultieme droom is het verkleinen van de afstand tussen zorgvrager en zorgverlener . En nog belangrijker: het tegengaan van stigmatisering over psychische kwetsbaarheid, kansarmoede, jeugdhulp… Ja, een dromer, dat ben ik wel!”