Hilde Vogels

Hilde Vogels heeft een zoon met een beperking. Ze doorloopt bergen aan procedures en administratie om voor hem de juiste zorg te krijgen. Dat lukt, maar is niet vanzelfsprekend.