Christel Geerts

Christel Geerts is als professor verbonden aan de vakgroep Gerontologie, Vrije Universiteit Brussel.