Verhaal

Wachthuis dat vooral leefhuis is: ‘Waar niets moet, gebeurt vaak veel’

Peter Goris

Mensen die zich eenzaam voelen of wachten op zorg, kunnen in Haacht terecht in het Wachthuis. Bedenkster Kim Delville zet haar schouders onder verbinden en ontmoeten: “Hier zijn er geen patiënten, labels, therapieën of wachtlijsten. We zijn uitzonderlijk door gewone dingen te doen.“

Wachthuis

© ID / Sien Verstraeten

Burn-out

Als VDAB-medewerker begeleidde Kim Delville (49) mensen met een arbeidsbeperking. Ze belandde in een burn-out en ging in loopbaanbegeleiding. Ze kreeg het advies om haar werkdromen uit te tekenen. Op een groot papier verscheen een gezellig ontmoetingshuis voor kwetsbare en eenzame volwassenen. Kim hing het aan haar keukenmuur.

‘Hier is ook plaats voor iemand met jongdementie die rustig een boek komt lezen.’

Toen ze in eigen kring geconfronteerd werd met iemand die na een crisisopname op een wachtlijst belandde, besliste ze om van die droom werk te maken: een huis en thuis waar mensen zichzelf kunnen zijn, al dan niet wachtend op gespecialiseerde zorg.

In een oude statige burgerwoning met indrukwekkende tuin worden we hartelijk ontvangen door Kim, een geëngageerde vrouw die met eenvoudige oplossingen complexe problemen aanpakt.

Op deze vroege winterochtend is dit huis nog leeg. Wie komt hier straks over de vloer?

Kim Delville: “Dat is altijd afwachten. Soms zijn er twee bezoekers, soms tien. Dat is eigen aan een laagrempelig ontmoetingshuis.”

“Hier komen vooral mensen die wachten op hulp. Ze staan bijvoorbeeld op de wachtlijst voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis of kunnen nog niet terecht bij de psycholoog. Veel van die mensen zitten tijdens die wachtperiode alleen, tussen vier muren.”

“Bij de start van het Wachthuis, twee jaar geleden, had ik vooral deze groep voor ogen. Maar al snel klopten hier ook mensen aan die niet meteen wachten op professionele hulp, maar zich wel eenzaam voelen. Het zou botsen met de missie om deze mensen bij ons voor een gesloten deur of in een wachtrij te zetten. Hier is ook plaats voor iemand met jongdementie die rustig een boek komt lezen.”

In feite zijn jullie vooral een leef- en ontmoetingshuis?

“In de verhalen van mensen is eenzaamheid een rode draad. Ze hebben allemaal het gevoel er alleen voor te staan. Voor sommigen heeft dat veel te maken met hun depressie, psychosegevoeligheid, verslaving, autisme of eetstoornis. Wij bieden hen een veilige plek in het hartje van Haacht, tussen Mechelen en Leuven.”

‘Zo’n laagdrempelige ontmoetingsplaats is blijkbaar nodig: in 2023 telden we meer dan achthonderd bezoeken.’

“Iedereen komt uit eigen beweging naar hier en helpt elkaar als bondgenoten door moeilijke periodes. Die ontmoeting en verbinding proberen we mee mogelijk te maken. Zo’n laagdrempelige ontmoetingsplaats is blijkbaar nodig: in 2023 telden we meer dan achthonderd bezoeken.”

Veel mensen hebben al een parcours afgelegd in jeugdhulp of psychiatrie. Toch zie je ze bij jullie weer oplichten. Wat is de succesformule?

“Hier zijn er geen patiënten, labels, therapieën, behandelplannen, wachtlijsten of verblijfstermijnen. Hier krijgen mensen tijd en ruimte om op eigen tempo en op hun manier mens te zijn.”

“Ze vinden in dit huis de tas koffie, de babbel, een dagstructuur of het rustmoment dat ze zo hard nodig hebben. Ze worstelen vaak met complexe problemen, en toch helpen ze elkaar door de kracht van ontmoeting.”

psychische zorg

Kim Delville: “Als je mensen de kans geeft hun eenzaamheid te doorbreken, dan los je al veel problemen op.”

© ID / Sien Verstraeten

Is professionele zorg dan nog wel nodig?

“Sommige mensen die naar het Wachthuis komen, vertellen me inderdaad dat wij een opname overbodig maken. Als je mensen de kans geeft hun eenzaamheid te doorbreken, dan los je al veel problemen op.”

‘We zijn geen tegenstanders, wel partners van professionele zorg.’

“Maar natuurlijk niet alles. We werken bijvoorbeeld veel in groep, terwijl sommige mensen individuele begeleiding en intensieve professionele zorg nodig hebben. Vanuit gesprekken proberen we mensen daarin inzicht te geven en ze nog sterker te motiveren om die stap te zetten. Bij een opname houden we ook contact via de smartphone of gaan we op bezoek. We zijn dus geen tegenstanders maar wel partners van professionele zorg. Dat psychiater Dirk De Wachter onze peter is, zegt genoeg.”

Mocht Dirk De Wachter hier willen werken, zou hij welkom zijn?

“Wel als vrijwilliger, niet als psychiater. We hebben hier niet de deskundigheid om via therapie iemand minder psychosegevoelig te maken. We zijn ook niet de oplossing voor mensen met ernstige verlavingsproblemen. Mensen die daarmee kampen zijn welkom, zolang ze nuchter zijn, maar ze begeleiden doen we niet. Die deskundigheid willen we ook niet want het zou nieuwe drempels installeren en onze identiteit onderuithalen.”

Mensen die naar hier komen, vinden hun weg niet in het hulplandschap. Ze voelen zich in de steek gelaten. Houdt dit Wachthuis de samenleving een spiegel voor?

“Ze ervaren inderdaad de kilte van onze samenleving. Door hun verblijf in de jeugdhulp, psychiatrie of verslavingszorg zijn hun netwerken uit elkaar gevallen. Ze missen de warmte en steun van familie, buren of vrienden. En dus zonderen ze zich af. We zien dat heel duidelijk bij de groep mensen die net een opname in een psychiatrisch ziekenhuis achter de rug hebben. Na het ontslag vallen ze opnieuw in een zwart gat.”

“Het voelt heel dubbel dat een ontmoetingshuis die grote leegte moet invullen. Je zou hopen dat de samenleving deze mensen omarmt en betrekt. Maar dat gebeurt helaas te weinig. Door hier te leven, zie je de scherpe kanten van onze samenleving nog beter. Mensen vertellen je waar ze vies bekeken of uitgesloten worden. Hier binnen maken we het samen warm, maar daar buiten is het koud en kil.”

Kim Delville

Kim Delville: “Door hier te leven, zie je de scherpe kanten van onze samenleving nog beter.”

© ID / Sien Verstraeten

Proberen jullie die kilte uit de samenleving weg te blazen?

“Vanuit dit huis bouwen we bruggen. We benutten elke kans om buurt, familie of vrienden te betrekken. In de zomer proberen we de buurt te verleiden om gebruik te maken van onze prachtige tuin. Dat blijft een hele uitdaging. Regelmatig organiseren we op zondag een High Tea. Bezoekers hebben dan koekjes gebakken en we nodigen iedereen uit om die te komen proeven bij een tas thee.”

‘Een tijdje geleden was er iemand die geen contact meer had met zijn moeder. Stap voor stap hebben we die band hersteld.’

“We proberen ook contacten met familie en vrienden te herstellen. Dat gebeurt altijd met instemming van wie hier op bezoek komt. Zo hadden we een tijdje geleden iemand die geen contact meer had met zijn moeder. Stap voor stap hebben we die band hersteld. Intussen komt de moeder vaak mee spaghetti eten of een spelletje spelen.”

Voor dit ontmoetingshuis bestaat geen eigen overheidsfinanciering. Jullie vallen tussen wal en schip. Hoe los je dat op?

“Ik werk hier voltijds en mijn collega Lien halftijds. Het huis huren we van een private eigenaar die dit project zeer genegen is. Binnenkort start hij verbouwingswerken zodat we ook minder mobiele mensen kunnen verwelkomen. Dat kost allemaal veel geld. Iedereen die hier over de vloer komt of over ons spreekt – de sympathieke buur, het Koninklijk Paleis, een gezondheidsminister – vindt dit Wachthuis een fantastisch initiatief. Maar daar stopt het.”

“Om ons kostenplaatje rond te krijgen, sprokkelen we voortdurend middelen bij sponsors, fondsen en giften. Aan bezoekers vragen we een bescheiden bijdrage voor deelname aan activiteiten. Voor wie die financiële bijdrage een lastige drempel is, zoeken we een oplossing. Hier moet iedereen welkom zijn, ook wie in armoede leeft.”

Over die drempels gesproken: ervaren mensen die eenzaam zijn geen obstakels om hier aan te kloppen?

“Mensen uit hun isolement halen, is niet vanzelfsprekend. Intensieve groepsactiviteiten zoals samen koken of in de tuin werken, zijn soms te hoog gegrepen. Sommige mensen proberen we te bereiken door laagdrempelige activiteiten, zoals onze vrijblijvende wandelingen. De ene blijft daar in hangen, voor anderen is het een opstap naar groepsactiviteiten.”

“Het gebeurt dat mensen afhaken en opnieuw kiezen voor de eigen cocon. Ik stuur hen dan een berichtje om te vragen of alles oké is en of ze geen zin hebben om weer eens aan te pikken bij een wandeling. Vaak lukt dat.”

Wachthuis

Kim Delville: “Mensen uit hun isolement halen, is niet vanzelfsprekend.”

© ID / Sien Verstraeten

Jullie werken ook heel participatief. Mensen mogen mee het dagprogramma kiezen.

“Mensen mogen hier gewoon zijn, zonder de druk te voelen om aan activiteiten deel te nemen. Iemand kan hier aan zijn fiets sleutelen, op de gitaar spelen of een boek lezen. Vaak stellen bezoekers ook zelf activiteiten voor, bijvoorbeeld om iets te doen rond fotografie, het werken met een drukpers of juwelen maken met een 3D-printer. Iedereen beslist zelf wat, hoe, wanneer en hoe vaak.”

‘De belangrijkste gesprekken gebeuren aan de afwas, niet in de therapieruimte.’

“We organiseren ook zelf dagactiviteiten. Op maandag is er yoga, op dinsdag een creatieve dagboeksessie, op woensdag werken we in de kruidentuin of werken we rond eco-printing. Donderdag koken we samen spaghetti en halen we de gezelschapsspelletjes uit de kast. We sluiten de week af met een hondenwandeling.”

Wat is het resultaat van al die activiteiten?

“Voor ons gaat het veel verder dan mooie juweeltjes of een lekkere spaghetti. Mensen leren hier opnieuw de vaardigheden om samen te leven. We dagen hen uit om creatief te zijn, weer te bewegen en te voelen dat een gezond lichaam fijn is. Door samen toffe dingen te doen, leren mensen zichzelf en elkaar opnieuw te waarderen. Ze zijn fier omdat ze een gezelschapsspel wonnen of hadden nooit gedacht dat ze nog zo’n goede babbel met iemand anders konden hebben.”

“Voor veel mensen brengt dat ontmoeten een positieve en herstellende dynamiek op gang. Wij stellen vast wat ook ouders merken in hun gezin of hulpverleners in de leefgroep: de belangrijkste gesprekken gebeuren aan de afwas, niet in de therapieruimte. Daar waar niets moet, gebeurt vaak veel.”

Jij bent de bedenker en bezieler van dit Wachthuis. Dat vraagt veel engagement. Hoe vind je zelf rust?

“Als ’s avonds of in het weekend de deur hier dicht gaat, blijft het leven van bezoekers doordraaien. Iemand kan ook op zaterdagdavond een luisterend oor nodig hebben. Presentie is cruciaal, maar past niet in een nine-to-five-werkregime.”

“Toch heb ik – met vallen en opstaan – geleerd om waakzaam om te springen met mijn engagement. Als het me past, ben ik tijdens de niet-werkuren bereikbaar. Maar mensen weten dat ook ik soms het knopje moet afzetten en dus niet altijd zal antwoorden op berichten of rinkelende telefoons.”

“Er zijn ook andere en creatieve manieren om aanwezig te zijn voor elkaar. Wie hier komt, kan zich aansluiten bij onze groepchat op WhatsApp. Dat geeft mensen het gevoel dat er altijd wel iemand is die luistert.”

eenzaamheid

Kim Delville: “Een aanbod voor mensen die wachten op hulp of zich eenzaam voelen was hier niet. Het Wachthuis wil die leegte invullen.”

© ID / Kim Delville

Er bestaan nog andere laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor volwassenen: buurthuizen, inloophuizen, dienstencentra… Waarom is het Wachthuis anders?

“Al die plekken zijn nodig en leveren zinvol werk. Een beetje verderop, in Leuven, heb je bijvoorbeeld een ontmoetingsplaats voor mensen die uitzichtloos psychisch lijden of getroffen worden door kanker. Maar Leuven is Haacht niet. Dit is een landelijke regio. Een aanbod voor mensen die wachten op hulp of zich eenzaam voelen was er niet. Het Wachthuis wil die leegte invullen.”

“Ik blijf daar een dubbel gevoel bij hebben. Het is fijn dat we voor mensen het verschil kunnen maken, maar eigenlijk zou die luister- en ontmoetingsruimte in de samenleving zelf aanwezig moeten zijn. Helaas lopen mensen te vaak voorbij aan elkaar. Soms vraag ik me af: waar zijn de buren, collega’s, vrienden of familie van al deze mensen? We zijn uitzonderlijk door gewone dingen te doen. Dat maakt me fier en boos.”

Reacties [8]

 • Yvonne Aerts

  Proficiat voor wat jullie doen. Ik ben ervan overtuigd dat jullie niet alleen veel pijn verzachten en mensen weer levensenergie geven, maar ook dat jullie veel problemen voor de betrokken mensen én voor de samenleving voorkomen.

 • Alda

  Prachtig wat jullie doen.Er zouden meer van deze huizen moeten komen.Ook zou er wat financiële hulp moeten komen

 • Marleen Van Houdt

  Knap. Hoop dat jullie dit nog jaren kunnen volhouden.

  • Kim Delville

   Dank je! Dan hopen we samen!

 • Marcel De Prins

  Proficiat, Kim en Lien, en alle vrijwillige medewerkers.
  Zoveel mensen staan op een wachtlijst, voor erkenning, een uitkering, een opvang, een woning, … ondanks alle gepraat over een warme samenleving. Jullie zorgen voor kansen tot ontmoeting, verbinding, …. Hopelijk volgt ook het beleid om de lijsten korter te maken. Intussen, hou vol. Dank jullie wel

  • Kim Delville

   Dag Marcel, je hebt gelijk, zonder onze fantastische Lien en onze fantastische vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn. En onze wachters, want zij stappen vaak uit hun comfortzone en stellen zich open voor wat we aanbieden. En ja, iedereen wacht wel op iets, soms ook gewoon op beter tijden. Groetjes!

 • Ann De Buysscher

  Fantastisch initiatief!
  Begrijp ook het dubbel gevoel waarover je spreekt.
  Het zou eigenlijk heel eenvoudig kunnen zijn.
  Misschien moeten we terug met een stoel aan onze voordeur gaan zitten en de samenhorigheid en vriendelijkheid terug wakker schudden.

  • Kim Delville

   Dank je wel Ann! We moeten natuurlijk ook vermelden dat er mensen zijn waarvoor dit niet voldoende is. Maar voor een heel aantal wel… Zoals Ronny Bruffaerts en vele anderen het zeggen: het systeem dient hervormd te worden. Ik heb alleen geen antwoord op hoe je dat doet. Daarom gaan we met Het Wachthuis terug naar de essentie: zijn, (h)erkenning en verbinding.

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.