Samenwerken in het Huis van het Kind

Fons Geerts

EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, organiseert in het najaar drie ‘webinars’ rond Samenwerken. Het gaat om een gratis online lezing van een uurtje, die men van thuis uit of samen met collega’s via het internet kan volgen. Aansluitend is er een vragenuurtje met de afdeling preventieve gezinsondersteuning van Kind & Gezin omtrent erkenning en regelgeving van de Huizen van het Kind.

Deze webinars met Veerle Opstaele en Sammy Vienne van PRONET-Arteveldehogeschool gaan telkens door op donderdagen van 12.30 tot 14 uur op volgende dagen en met volgende onderwerpen:
– 8 oktober: Belangen: motor van samenwerking?
– 12 november: Welke rollen en competenties zet jij in om tot succesvolle samenwerking te komen?
– 3 december: Hoe creëer je dynamiek en verbinding in de verschillende fasen van de samenwerking

Meer info op de vernieuwde website van EXPOO. Al wie betrokken is bij de ondersteuning van ouders vindt er nieuwsberichten, kalenderitems, een uitgebreid documentatiecentrum, en kan er zich abonneren op de nieuwsbrief. EXPOO is ook actief op facebook, twitter of LinkedIn.

Reacties