Meer dan 10.000 banen voor mensen met arbeidsbeperking

Fons Geerts

Volgens een eerste tussenmeting hebben Nederlandse werkgevers al meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk geholpen dan was afgesproken. In de zogenaamde banenafspraak was vastgelegd dat er aan het eind van 2015 in de marktsector 6.000 extra banen voor deze doelgroep moesten bijkomen ten opzichte van de nulmeting op 1 januari 2013. Uit de eerste cijfers blijkt dat er eind vorig jaar al 9.224 extra banen waren bijgekomen. De overheid moest eind dit jaar 3.000 extra banen gerealiseerd hebben. Eind vorig jaar was men halverwege met 1.508 bijkomende banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ongeveer tweederde van de extra banen betreft mensen die vanuit een sociaal werkbedrijf worden gedetacheerd naar een regulier bedrijf.

Het is de ambitie van het kabinet dat er tegen 2026 in Nederland 100.000 extra banen beschikbaar zijn voor mensen die vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn om het wettelijk minimum loon te verdienen. Daar bovenop moet de overheid ook nog eens 25.000 extra banen voor deze doelgroep leveren. Het kabinet heeft hierover met de sociale partners afspraken gemaakt en vanuit de Participatiewet worden ondersteunende maatregelen zoals loonkostensubsidie, jobcoaches en aanpassingen op de werkvloer voorzien.

Meer info op de website van de Nederlandse overheid.

Reacties