Mantelzorgers versterken

Fons Geerts

De Koning Boudewijnstichting wil initiatieven ondersteunen die de capaciteiten van mantelzorgers van ouderen ondersteunen en versterken. Het kan bijvoorbeeld gaan om het ontwikkelen en implementeren van een tool of proces dat ertoe bijdraagt dat de mantelzorger niet uitgeput raakt of een initiatief dat een solidariteitsnetwerk opzet of ondersteunt rond kwetsbare ouderen. Het moet gaan om een nieuwe activiteit, al dan niet binnen een bestaande organisatie.

Creatieve en verrassende ideeën, die ook op andere plaatsen en in een samenwerking met andere actoren opgezet worden, zijn bijzonder welkom. Op deze manier kan men beter beantwoorden aan de behoeften van kwetsbare ouderen en hun mantelzorger. Geïnteresseerden vinden meer informatie op de website, waar men ook het online kandidaatsdossier kan invullen. Goedgekeurde projecten kunnen een financiële steun krijgen van 5.000 tot 30.000 euro. De aanvraag moet ingediend worden voor 21 oktober 2015.

Info via de website van de Koning Boudewijnstichting.

Reacties