Herstelgericht werken in geestelijke gezondheidszorg

Fons Geerts

Het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting willen investeren in een geestelijke gezondheidszorg die op herstel is gericht. Daarom doen ze samen een oproep naar initiatieven die vernieuwende, herstelbevorderende praktijken voor personen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunen.

Jaarlijks worden twee tot drie organisaties ondersteund met een combinatie van directie financiering (tot maximum 50.000 euro) en externe consultancy om de maatschappelijke impact van de organisaties te bestendigen en te doen groeien. Dat gebeurt met een begeleiding op maat gedurende een periode van drie jaar. Elke organisatie die actief is in de geestelijke gezondheidszorg en die gebruikers en hun omgeving begeleidt, kan voor 28 oktober 2015 een dossier indienen.

Meer informatie, selectiecriteria en het online kandidaatsdossier is te vinden op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Reacties