Vicky Lyssens-Danneboom

Vicky Lyssens-Danneboom is als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum voor Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool.