Vicky Lyssens-Danneboom

Vicky Lyssens-Danneboom is doctor in de sociologie en als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum voor Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool.

vicky.lyssens-danneboom@kdg.be

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen