Stien Platinck

Stien Platinck is klinisch psycholoog doet momenteel onderzoek voor de Beroepsvereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) naar de competenties die nodig zijn bij klinisch psychologen om trauma te behandelen.