Sophie Withaeckx

Sophie Withaeckx is als onderzoeker verbonden aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Ze is ook verbonden aan RHEA (Onderzoekscentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit van de VUB).