Sophie Withaeckx

Sophie Withaeckx is als onderzoeker verbonden aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Ze is ook verbonden aan RHEA (Onderzoekscentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit van de VUB).

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen