Sara Elloukmani

Sara Elloukmani is als onderzoeker verbonden aan OASeS, Centrum voor Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen.