Ruben Vilain

Ruben Vilain is doctoraatsstudent aan het Instituut voor Strafrecht (KU Leuven), doet onderzoek naar strenge gevangenisregimes in verschillende Europese landen.