Lyne Uytterhoeven

Lyne Uytterhoeven is sociaal werker bij Brussel Onthaal Open Deur vzw, antenne van CAW Brabantia. Zij houdt een dagboek bij van haar werk.