Luc Deneffe

Luc Deneffe is directeur van vzw De Wissel. De Wissel overkoepelt een aantal initiatieven in de jeugdzorg.